Če vlada ne bo sprejela stavkovnih zahtev Sindikata policistov Slovenije (SPS), se bo 9. junija ob 6. uri zjutraj začela splošna stavka zaposlenih v policiji. »Če bomo šli v stavko, bo ta organizirana in zelo boleča. Uperjena bo proti vladi. Z njo imamo konflikt, zato posebej poudarjam, da bo stavka bolela vlado, ne državljanov,« je napovedal predsednik SPS Zoran Petrovič. Podrobnosti, kako bo potekala stavka, ni želel razkrivati. Dejal je le, da bodo uporabili zakonska pooblastila in preostala legitimna sredstva.

Sporna ni samo odmera dopusta

Sindikat se je za napoved stavke odločil zato, ker vlada po Petrovičevih besedah v zakonitem, dogovorjenem in razumnem roku ni sprejela aneksa številka 2 h kolektivni pogodbi za policiste. Zaradi tega 7212 slovenskih policistov ni dobilo sklepov za letošnji letni dopust. Petrovič pravi, da so vlado večkrat opozorili, naj spoštuje dogovorjene roke, a se ni nič premaknilo. To je bil tudi glavni vzrok, da so se odločili za napoved stavke, čeprav ob tem priznavajo, da je vlada nekatere pomembne točke iz sporazuma že uresničila.

Druga stavkovna zahteva se nanaša na takojšnje sprejetje uredbe, ki določa višino in način izplačila za ure, ki jih policisti opravijo v tistih primerih, ko presegajo dovoljene obremenitve in omejitve iz delovnega razmerja. Policisti so od maja lani po zakonu o delovnih razmerjih dolžni zaključiti že začeto nalogo, pa četudi so presegli 13-urni delovnik. Sindikatu se zdi to prav, kajti policist ne more prekiniti svojega dela, če denimo rešuje smrtno prometno nesrečo, če sodeluje v hišni preiskavi ali pa če denimo lovi pobeglega lopova, vendar pa zahtevajo za to dodatno delo plačilo.

Tretji razlog za napoved stavke je določba, ki v zakonu o organiziranosti in delu v policiji govori, da mora policija v letu dni sprejeti program in način usposabljanja policistov, ki poslujejo v dvojezičnem območju. Tečaji tujih jezikov bi se morali začeti najkasneje do 5. maja, vendar se, kot pravijo v SPS, to ni zgodilo.

Po četrti stavkovni zahtevi bi morali policiste, ki izvajajo naloge skupaj s posebno policijsko enoto, za istovrstno delo enako plačati.

Ministrstvo: Odprta vprašanja bomo rešili kmalu

Na včerajšnjo napoved stavke se je že odzvalo ministrstvo za notranje zadeve, ki je poudarilo, da vlada z obema sindikatoma aktivno išče rešitve glede perečih problemov in da bodo vsi dogovorjeni sklepi iz sporazuma med SPS in vlado uresničeni, ko bodo sprejeta še zadnja tri gradiva, ki so že v proceduri. Po njihovem mnenju zato ni kopice nerešenih problemov in neizpolnjenih zavez. Aneks številka 2 naj bi vlada na svoji seji obravnavala že v četrtek, strokovne službe pa sklepov o letnih dopustih doslej niso izdale, ker so se pogajanja s sindikatoma zaključila šele v aprilu. Glede uredbe o določitvi višine dodatnega plačila pojasnjujejo, da bo na dnevni red Odbora za državno ureditev in javne zadeve uvrščena predvidoma naslednji teden, glede tečajev za italijanski in madžarski jezik pa zagotavljajo, da že potekajo. Prav tako se po zagotovilu notranjega ministrstva redno izplačujejo dodatki za posebne nevarnosti in obremenitve.