Konec aprila je bilo v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje prijavljenih 19.267 brezposelnih diplomantov terciarnega izobraževanja, kar je 15,6 odstotka brezposelnih. Med njimi je bilo 4367 iskalcev prve zaposlitve, kar je 22,7 odstotka diplomantov oziroma 3,5 odstotka vseh brezposelnih.

Se je pa v prvih štirih mesecih zaposlilo 1318 diplomantov, ki so tako dobili prvo zaposlitev, na katero v povprečju sicer čakajo deset mesecev in pol. Lani se je za samostojno podjetniško pot ob pomoči subvencije zavoda za samozaposlitev odločilo 1569 diplomantov, od tega jih je bilo 278 iskalcev prve zaposlitve. Nadpovprečno dolgo so med drugim letos zaposlitev iskali vizualni umetniki, industrijski in modni oblikovalci, učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno specifičnih predmetov, prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci, novinarji, grafični in multimedijski oblikovalci, arhivarji in konservatorji, drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje ter veterinarji. Največje zanimanje za zaposlitev pa je po fizioterapevtih, zdravnikih, inženirjih elektrotehnike, strokovnjakih za razvoj kadrov in karierno svetovanje, programerjih računalniških aplikacij ter vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev predšolskih otrok, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje.

Da bi se lahko iskalci prve zaposlitve hitreje umeščali na trg dela, predvsem pa, da bi opravljali poklic, ki jih veseli, v delovnih sredinah, kjer je zdravo in spodbudno delovno okolje, Karierni centri Univerze v Ljubljani podjetja in študente ter diplomante, torej bodoče iskalce zaposlitve, vnovič povezujejo na festivalu Elevator pitch. Festival bo v sredo, 21. maja, študenti in diplomanti pa bodo lahko na hitrih zmenkih spoznali več kot 70 predstavnikov podjetij. »Marsikateri delodajalec na tak način med mladimi najde kadre, ki prinašajo drugačne, izvirne poglede, pa tudi talente,« poudarja dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica Univerze v Ljubljani. »Kandidatom, ki želijo sodelovati na pogovoru z nami, priporočam, da pogledajo, s čim se ukvarjamo, da tako ugotovijo, kje so zanje izzivi in priložnosti. Razmislijo naj, kaj so njihove prednosti in kakšne želje imajo, ter se pripravijo na predstavitev,« je dejala Elizabeta Biluš iz Gorenja, ki je poudarila, da so v sodelovanju tako z ljubljansko kot mariborsko univerzo že pridobili nekaj talentiranih novih sodelavcev.

Da iščejo nekaj več, s čimer se bo podjetje še naprej razvijalo, poudarja Maruša Mezek iz podjetja KPMG, ki se je tudi odločilo za sodelovanje na hitrih zmenkih. »Enakost ne omogoča dobrih rezultatov, potrebna je raznolikost. Na prvo mesto bi dala kandidata, ki je pozitiven in ne vidi samo ovir, pač pa predvsem priložnosti, ima notranjo motivacijo za učenje in delo ter ima osebnost, ki izstopa iz povprečja.« Med mladimi sicer zaposlijo več takih, ki še nimajo delovnih izkušenj, saj se jim to ne zdi ključnega pomena, so pa delovne izkušnje dobrodošle.

Sicer pa bosta za vse – tudi neprijavljene – študente in diplomante na voljo delavnici Poslovni bonton na zaposlitvenem razgovoru in Otresite se treme. Poseben kotiček bo na festivalu namenjen pregledu in svetovanju glede priprave in izboljšave pisnih predstavitev potencialnim delodajalcem, organizirali pa bodo tudi zaposlitvene pogovore v angleščini.