Na makroekonomskem področju smo bili priča različnim ekonomskim podatkom. Še najbolj je vlagatelje zanimala objava rasti BDP v prvem četrtletju. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je ta zrasel za samo 0,1 odstotka, kar je bilo slabše od pričakovanj. Na drugi strani pa smo dobili na prvi pogled spodbuden podatek o brezposelnosti, saj se je ta ob 288.000 novih ustvarjenih delovnih mestih znižala s 6,7 odstotka na 6,3 odstotka. Problem tukaj pa predstavlja participacija, ki je na zelo nizki ravni. Večina podatkov vseeno nakazuje okrevanje gospodarske rasti v drugem četrtletju letošnjega leta.

Veliko spremembo smo videli na valutnem križu EURUSD, ki je po objavi Evropske centralne banke, da bodo posredovali na trgu šele naslednji mesec, če bo to potrebno. EURUSD se je tako hitro približal 1,4 in še hitreje padel nazaj na 1,37, kjer pa je za zdaj našel podporo.