Občina je s soglasjem k prostorskim dokumentom sicer posredno cono omogočila, podjetniki pa zdaj odločno trdijo, da oni okolja ne onesnažujejo. S prsti (in tudi dokazi) kažejo na tovarno Sava, ki naj bi na to območje odvažala sporne odpadke, ki zdaj povzročajo škodljive izcedke. Savine gumarske odpadke so sicer zasuli, ob njih pa je nastala obrtna in podjetniška cona, kjer je nekaj deset podjetij. Med drugim imajo v coni sedež tudi podjetja T2, Gratel, Garnol, Ekol, Rešet, Ekorel in Lokainvest v lasti družine Krč. Večina jih je v upravljanju t. i. slabe banke, njihovi dolgovi pa znašajo več kot 120 milijonov evrov. Naslednik podjetja Ekol je Ekorel, ki predeluje odpadne vode, in želi bistveno povečati proizvodnjo. Krajani so se odločno uprli izdaji okoljevarstvenih dokumentov, ki bi tako dejavnost omogočali: »Postopki tečejo, prejeli smo gradivo od Agencije RS za okolje, kjer so predstavljena stališča vseh, ki nasprotujejo oziroma so se prijavili kot stranke v postopku,« je dejal direktor Ekorela Samo Krč, ki je poudaril, da oni niso onesnaževalci.

V občinski stavbi se je pojavil tudi bivši župan Vitomir Gros, zastopnik bogate kranjske družine Majdič, in dodal sočno zgodbo: »Krčevi se sprenevedajo. Svoje parkirišče so brez soglasja razširili tako na občinsko kot naše zemljišče. Tudi to bo treba urediti,« je dejal nekdanji župan in potrdil, da so bili odpadki pred desetletji dejansko lahko pripeljani dobesedno v naravo in potem zasuti.

»Mi zdaj ugotavljamo tako, kaj je bilo in je z odpadki, kašne so poledice. Zato so na vrsti strokovne meritve, izdelan bo projekt za kanalizacijo tega območja, ki bi ga plačali podjetniki in občina. Cene pa še ne vem...« je dejal župan Bogataj in obljubil tudi vključevanje krajanov. V KS Stražišče in civilni pobudi vabil torej zdaj niso dobili kljub medijskim najavam in obljubi župana, da bodo prisotni na pomembnih sestankih. Zanimivo: Jure Kristan, predsednik KS Stražišče in član županove koalicije (SDS), o sestanku na občini, kjer je šlo vendarle za posledice svinjanja okolja njegovih sokrajanov, ni vedel nič.