Geografsko gledano so se najbolje odrezala ameriška podjetja, ki so še enkrat več pokazala, da se odlično soočajo z vsemi poslovnimi izzivi. Tako je kar 75,9 odstotka podjetij preseglo pričakovanja, dobrih 23 odstotkov podjetij pa je objavilo slabše rezultate od pričakovanj. Po posameznih gospodarskih sektorjih so najbolj presegla pričakovanja podjetja iz sektorjev energija, informacijska tehnologija in industrija, najbolj pa so razočarali oziroma bolje rečeno najmanj presenetila pa so podjetja iz sektorjev telekomunikacij, osnovnih potrošnih dobrin, materialov in zdravstva. Podobna sektorska slika velja tudi za indeks svetovnih podjetij, kar je glede na njegovo sestavo in delež ameriških podjetij deloma tudi razumljivo.

Dobre objave poslovnih rezultatov in druge makroekonomske novice so podlaga za optimističen pogled na delniške trge tudi v prihodnje, še posebej ob upoštevanju nizkih zahtevanih donosov do dospetja na obvezniških trgih in nadaljevanju nekaterih stimulativnih ukrepov glavnih centralnih bank. Poleg tega pregled finančnih kazalnikov kaže, da kljub pretekli močni rasti in rekordnim vrednostim posameznih indeksov nismo v območju pretiranih vrednotenj. Pričakovano razmerje med ceno in dobičkom indeksa (P/E) tako znaša za glavni ameriški indeks okroglih 16, kar je skladno z dolgoletnimi povprečji. Vrednosti za glavne evropske indekse pa so še nekoliko bolj ugodne. Nemški DAX tako trenutno kotira pri razmerju 13,6, podobno britanski FTSE 100 pri 14,1, nekoliko dražji pa je francoski CAC 40 s 15,2.