V parku naj bi predvidoma zgradili do 40 vetrnih elektrarn s skupno močjo do 120 megavatov, zgradili bodo tudi dostopne ceste ter povezovalne 20-kilovatne kablovode, razdelilne transformatorske postaje (RTP) Senožeška brda oziroma RTP Dolenja vas.

Ob tem bo zgrajen tudi prenosni 2 x 110-kilovatni kablovod med RTP Senožeška brda oziroma RTP Dolenja vas in obstoječo RTP Divača. Zgrajeni in obnovljeni bosta tudi dve 110-kilovatni polji v RTP Divača.