V Škofji Loki bodo občinski svetniki na današnji seji obravnavali osnutek odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka. Ker bo odlok določil višino prispevka, ki ga mora plačati vsak, ki na novo gradi, predvsem pa vsi tisti, ki se bodo na novo priključevali na novo loško kanalizacijsko omrežje, med ljudmi že sproža številna negodovanja.

Nov kanalizacijski sistem so pred letom in pol dobili tudi v naselju Vincarji z 51 hišami. Tam imajo krajani na celoten postopek obračunavanja prispevka precej pripomb, ki so jih predstavili tudi na nedavni javni razgrnitvi osnutka novega odloka. Povedali so, da so prispevek sprva zaračunali po nekem starem odloku le za njihovo območje in na podlagi predvidevanj, koliko bo gradnja kanalizacije stala. Zneski so bili zelo visoki, slišati je bilo mogoče za primer 280 kvadratnih metrov velike hiše s 540 metri zemljišča, za katero je bil izračun kar 4300 evrov. Ponekod so bili zneski še višji. Krajani so potem sami ugotovili, da pri izračunu niso upoštevali dejanske cene gradnje omrežja niti zbrane okoljske dajatve. Potem so na občini pripravili nov odlok, po katerem bi plačali kakih 35 odstotkov manj. Na seji občinskega sveta ga je župan umaknil. Zdaj so pripravili odlok, ki bo veljal za celo občino, tudi za omenjene Vincarje.

Nič popusta za Ločane

V osnutku odloka ni predvidenih nobenih »popustov«, kot jih poznajo v nekaterih drugih občinah, prav tako se upošteva dejanska površina zemljišča in ne poenostavljeno neto tlorisna površina hiše krat 1,5, kar je prav tako dopustno in kar poznajo v drugih občinah. Vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Andreja Troha je pojasnila, da bi po tem osnutku za hišo velikosti 200 kvadratnih metrov tlorisne površine s 500 kvadratnimi metri zemljišča celoten komunalni prispevek znašal 8800 evrov, samo za kanalizacijo pa 2660 evrov. »Seveda so dopustni tudi razni popusti in upoštevanja preteklih vlaganj. Tudi faktor 1,5 za določanje zemljišča je v skrajni sili možen. A v teh primerih gre za politično odločitev. Poznamo tudi primere, recimo v Vipavi, kjer komunalnega prispevka sploh ne zaračunajo,« je razložila Troha.

Zelo različne številke

Komunalni prispevek se, poenostavljeno, zaračuna tako, da se ugotovi, koliko je gradnja omrežja stala, odšteje del, ki ga je občina dobila od Evropske unije ali države, in se potem strošek prek komunalnega prispevka prenese na uporabnike. A ta je od občine do občine in od kraja do kraja zelo različen. V Žirovnici tudi poteka gradnja kanalizacije. Tam se za hišo s sto kvadratnimi metri neto tlorisne površine na 500 kvadratih zemljišča plača 477 evrov komunalnega prispevka ob priklopu zgolj na kanalizacijo. Številka je nizka, pa čeprav ne poznajo nobenih popustov. »Gradili smo z evropskim denarjem in zelo racionalno, da smo imeli čim manj stroškov in tako je tudi prispevek lahko nižji,« je dejal župan Žirovnice Leopold Pogačar.

V Begunjah v občini Radovljica so pred časom za priklop na kanalizacijo za enako hišo plačali 330 evrov komunalnega prispevka. Zdaj, ko gradijo v Kropi, še ne vedo, kakšna bo višina prispevka. Na Jezerskem se prav te dni priklapljajo na novo kanalizacijo. »Moja hiša ima sto kvadratov tlorisne površine, zemljišče obračunamo po faktorju 1,5 in v odloku smo predvideli 65-odstotni popust. Položnica je visoka 900 evrov,« je pojasnil župan Jurij Markič.

Komunalni prispevek je pred poldrugim letom hudo razburjal Kovorjane v občini Tržič. Tam so sprva imeli od tri pa vse do šest tisoč evrov in več obračunanega prispevka zgolj za priklop na kanalizacijo. Po protestih krajanov in ugotovitvi, da v drugih občinah (za močno referenco je služila Mestna občina Kranj) obstajajo »popusti«, so tudi v Tržiču popustili in se odločili za 60 oziroma 65-odstotni popust (če plačaš v enkratnem znesku). Zdaj mora hiša, primerljiva z našimi prejšnjimi primeri (100 kvadratov tlorisne površine, zemljišče obračunajo po faktorju 1,5), plačati zgolj še 770 evrov prispevka ob priklopu na novo kanalizacijo.