Elektro Maribor zaračunava Športnemu centru Maribor omrežnino. Žičničarsko-hotelirsko podjetje, ki je od lani v postopku prisilne poravnave, je v zadnjem letu poravnalo račune v višini 110.000 evrov, ostal je dolg v višini nekaj več kot 25.000 evrov. Denarja za plačilo tega računa nimajo, saj je blagajna podjetja prazna.

Denar za izplačilo marčevskih plač 103 zaposlenim so zmogli zbrati šele potem, ko jim je na pomoč priskočila občina. Predčasno je nakazala dva mesečna obroka, nadomestila za upravljanje krožno-kabinske žičnice v skupni višini 78.000 evrov, direktorje javnih podjetij pa je župan Andrej Fištravec prepričal, da so s sponzorskimi ali donatorskimi pogodbami primaknili dodatnih 110.000 evrov.

Z razmerami v Športnem centru Pohorje so v Elektru Maribor zelo dobro seznanjeni. O svojih težavah je vodstvo podjetja redno poročalo Soviču in ga v dopisih ter na sestankih večkrat prosilo za časovno odložitev plačila obveznosti, pri čemer so se sklicevali tudi na okoliščino, da je njihov poslovni partner za dobavo električne energije hčerinska družba Energija Plus. In da bi zato v primeru odklopa utrpelo gospodarsko škodo tudi to podjetje.

Namesto odloga odkop

Soviča so opozarjali tudi na dejstvo, da so žičničarji in hotelirji zaradi minule zelene zime utrpeli velik upad prihodkov. Dodatne težave jim je povzročil žled, zaradi katerega je bilo konec januarja in začetek februarja moteno obratovanje žičniških naprav. Za povračilo utrpele gospodarske škode so se že prijavili na poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki že pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode.

Dejstvo, da prezadolženi Športni center Pohorje visi na nitki in da ga namerava občina obvarovati pred stečajem tako, da bi podjetje odkupila od Družbe za upravljanje terjatev bank, pa je Soviča in njegove sodelavce očitno pustilo hladne. Kakor koli, dejstvo je, da so objekte Športnega centra Pohorje včeraj obiskali tehniki Elektra Maribor in 14 odjemnih mest odklopili z električnega omrežja.

Hoteli in apartmaji, ki so ta čas polni gostov teniškega turnirja za Bergantov memorial, so se znašli v temi, kuharji niso mogli skuhati kosil. Elektro Maribor je pustil obratovati zgolj Pohorsko vzpenjačo. Čeprav terjanega zneska za poplačilo zapadlega računa Športni center Pohorje včeraj ni mogel nakazati upniku, jih je Elektro Maribor včeraj ob 15. uri vendarle priključil nazaj v električno omrežje. Za kako dolgo, ni znano.

Upravi Elektra Maribor smo včeraj poslali več vprašanj v zvezi z odklopom. Zanimalo nas je tudi, ali si prizadevajo sprožiti stečaj dolžnika. »O poslovnih odnosih z našimi klienti javnosti ne dajemo informacij,« so nam odgovorili.