V ambulanti, ki sta jo ustanovila Onkološki inštitut Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana, bodo bolnice pregledovali zdravniki OI, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka dojk, in jim tako tudi po odhodu z inštituta omogočili najboljši nadzor ter stik z zdravniki OI. Zdravniki bodo v ambulanti uporabljali sodoben digitalni mamograf in druge preiskave, ob potrebi za ponovni diagnostični postopek ali zdravljenje na Onkološkem inštitutu pa bo zdravnik bolnice tja tudi preusmeril. Zaradi naraščajočega števila bolnic z rakom dojk, ki jih zdravijo na OI, je preusmeritev tistih, ki so končale zdravljenje in so brez bolezenskih znakov, v druge ustanove nujna, ukrep pa bo po besedah strokovnega direktorja onkološkega inštituta prof. dr. Janeza Žgajnarja omogočil dvoje: za bolnice po končanem zdravljenju strokovno enakovreden in prijaznejši pregled, za vse bolnice na onkološkem inštitutu pa več časa in dostojnejšo obravnavo.

 

Moje zdravje št. 134 / 1. februar 2011