Obstoječi klinični testi za odkrivanje raztrganja meniskusa v kolenu niso dovolj specifični in občutljivi, da bi jih lahko uporabili kot prvo presejalno metodo namesto slikanja. Raziskovalci Univerze v Larissi v Grčiji pa so opisali nov test, s katerim lahko z okoli 95-odstotno natančnostjo odkrijejo raztrganje medialnega ali lateralnega meniskusa kolena. Poimenovali so ga Tesalijski test, poteka pa tako, da pacient stoji plosko na eni nogi in poskuša izvesti zunanjo in notranjo rotacijo telesa in kolena najprej pri upogibu kolena za 5 stopinj, potem pa še pri upogibu za 20 stopinj, pri čemer ga zdravnik podpira za naprej iztegnjeni roki. Če je raztrganje prisotno, pacient začuti bolečino na medialni ali lateralni strani v višini sklepne špranje. Diagnostično natančnost testa so preiskusili na skupini 213 poškodovancev in 197 zdravih prostovoljcev. Obojim so koleno klinično pregledali in ga slikali z magnetno resonanco. Klinični pregled je obsegal preizkus občutljivosti obeh strani sklepa ter McMurrayev, Apleyev in Tesalijski test pri upogibu kolena za 5 in 20 stopinj. Občutljivost Tesalijskega testa je bila 89- oziroma 97-odstotna, specifičnost pa 92- oziroma 96-odstotna.

 


Moje zdravje št. 04 / 6. december 2005