Daljinsko obsevanje uporabljamo kot samostojno terapijo ali v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja. Spada med lokalne načine zdravljenja, izvaja pa se z obsevalnim aparatom, ki seva snop radioaktivnih žarkov. Te usmerimo na želeni del obolelega tkiva z določene razdalje in obsevamo z različnimi vrstami radioaktivnih žarkov (žarki x, gama žarki in visokoenergijski elektroni), ki nastajajo v cevi teleradioterapevtskega aparata.

Strah pred škodljivimi učinki sevanja je neutemeljen

Ne le med bolniki, tudi med drugimi je pogosto prepričanje, da je obsevanje zelo škodljivo. Pri tem se moramo zavedati, da je smisel obsevanja uničenje rakastih celic. Med terapijo z ionizirajočim sevanjem žarki res zajamejo in poškodujejo tako maligno kot tudi okolno, zdravo tkivo, vendar pa se zdravo tkivo regenerira in opomore, rakasto pa ne.

Ni vsak obsevan bolnik nevaren za okolico

Obsevanja, torej aplikacije ionizirajočih žarkov na del telesa, bolniki ne čutijo ali vidijo in je zanje povsem neboleče. Zmotno je mišljenje nekaterih, da je vsak bolnik, izpostavljen vsakodnevnemu teleradioterapevtskemu obsevanju, nevaren za okolico. Ko se aparat izključi, se namreč prekine tudi radioaktivno sevanje. Žarki pa so se absorbirali v tkivo in naredili svoje delo.

Pri brahiterapiji je postopek nekoliko drugačen. Pri njej se bolnikom v obolelo tkivo vloži sam vir sevanja, kar pomeni, da so določeno obdobje res nevarni za okolico v smislu oddajanja ionizirajočih žarkov. Temu primerno so med samim zdravljenjem nastanjeni na zaprtem brahiterapevtskem oddelku.

 

Obsevanje izvaja tim strokovnjakov

Po temeljitem pregledu zdravnika specialista onkologa, po vseh potrebnih preiskavah, temeljitem pregledu dokumentacije in že obstoječih izvidov bolnika se sestane zdravniški konzilij. Na njem se odloči, katere terapije so za specifičen obravnavani tip rakastega obolenja najučinkovitejše; izbirajo med kombinacijo operacije s pooperativnim obsevanjem, kemoterapijo ali samim obsevanjem.

Obsevanje izvaja tim izurjenih strokovnjakov, ki ga sestavljajo zdravniki specialisti, radioterapevti, radiofiziki in izvajalci obsevanja, radiološki inženirji. Zdravnik specialist ali radioterapevt se odločita, katere predele je potrebno obsevati, pred dejanskim obsevanjem obolelega tkiva pa na bolniku izvedeta pripravo. Ta poteka na aparatu, ki se imenuje stimulator. V bistvu gre za rentgenski diagnostični aparat, ki nam omogoča simulacijo obsevanja. Na njem zdravnik natančno določi obseg tkiva, ki bo izpostavljen žarčenju. Pogoje obsevanja glede na področje in vrsto obolelega tkiva (to so čas, smer žarkov pod točno določenim kotom in pa število frakcij) določita zdravnik radioterapevt in inženir fizike.

Obsevanje izvajajo radiološki inženirji, to pa tudi pomeni, da vsakodnevno poskrbijo za pravilno nastavitev aparata na obsevno tkivo. Bolnika spremljajo skozi celotno terapijo in opažajo morebitne težave. Čeprav je njihovo delo marsikdaj videti suhoparno in preveč tehnično, velikokrat s spodbudnimi besedami ter posluhom za bolnikove potrebe olajšajo naporno terapijo.

 

Splošni nasveti med obsevanjem in po njem:

- skrb za zdravo prehrano
- pitje veliko tekočine
- počitek
- obsevanega predela ne izpostavljajte soncu
- na lokaciji obsevanega predela med obsevanjem in dva meseca po njem ne uporabljajte intenzivnih mil ali kozmetičnih preparatov
- med obsevanjem in dva meseca po obsevanju ne obiskujte bazenov ali savn
- omejite (toda ne opustite povsem) športne aktivnosti

 

Moje zdravje št. 05 / 10. januar 2006