Ksantohumol najdemo v pivu, natančneje, gre za snov, ki gostuje v ženskih storžkih hmelja. Zdravilni učinki ksantohumola kažejo na širok spekter pozitivnih zdravilnih lastnosti, ki obetajo, da bodo celo presegle pozitivne učinke zelenega čaja, ki je navdušil s svojimi lastnostmi in je najbolj znan kot antioksidant.

Ksantohumol deluje le na obolele celice

Ksantohumol je veliko močnejši antioksidant kot alfa tokoferol (vitamin E) in genistein (sojin antioksidant). Preventivno deluje pri arteriosklerozi, raku, parkinsonovi in alzheimerjevi bolezni, deluje protivnetno in proti staranju celic. Novejše raziskave kažejo še bolj obetavno sliko. Ksantohumol je dejaven pri zaviranju razvoja različnih virusov, bakterij in deluje proti oksidaciji maščob v ožilju. Največ pa ta hip obeta pri raziskavah za zmanjšanje obolevnosti za rakom.

Za informacije o raziskavah smo se obrnili na prof. dr. Tamaro Lah Turnšek, direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se ukvarja z raziskavami raka, in docetko dr. Metko Filipič, genetsko toksikologinjo.

Po njunih besedah so rezultati raziskav pokazali, da ksantohumol (XN), dehidrocikloksantohumol (DX) in izoksantohumol (IX) zavirajo rast in razmnoževanje celic tumorja dojke (MCF-7 celične linije) in tumorja debelega črevesja (HT-29 celic) in vitro pri zelo majhnih (mikromolarnih) koncentracijah. Še bolj učinkovita sta bila DX in XN za celice ovarijskega karcinoma (raka na jajčnikih). Pomembna lastnost ksantohumola je, da deluje tudi na vseh stopnjah raka in je selektivno citotoksičen za tumorske celice, kar pomeni, da loči med zdravimi in obolelimi celicami.

Raziskave antimutagenih in antikarcinogenih lastnosti piva potekajo v svetu že več let. Prve znane raziskave na tem področju so z Oregonske državne univerze izpred desetih let. Raziskovali so koristne učinke piva pri različnih boleznih.

Odkrili so, da je ena najbolj koristnih snovi prav ksantohumol, ki ga najdemo v hmelju. Ob vseh pozitivnih lastnostih delovanja na človeško telo je po besedah dr. Buhlerja, ki je vodil raziskave, edini problem majhna vsebnost ksantohumola v pivu. Poudarja, da bi morali zaužiti 2000 litrov piva na dan, da bi vnesli v telo 10 mg ksantohumola, kolikor ga je potrebno za dosego pomembnih bioloških učinkov.

Leta 1999 je bilo objavljeno, da je Ariomoto Kobajashi na Japonskem odkril, da pivo ob različnem pozitivnem delovanju deluje tudi antimutageno in preprečuje nastanek poškodb DNK.

Vse več člankov potrjuje domnevo, da se različni laboratoriji po svetu ukvarjajo prav z raziskovanjem te snovi v pivu, kar kaže na vse večjo popularizacijo in odpira novo smer v preprečevanju in zdravljenju raka.

Raka ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo verjetnost za njegov nastanek

Hkrati z raziskavami na Japonskem so na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani začeli prve raziskave, katerih osnovni namen je bil izločiti snov v pivu, ki bi delovala zaščitno in zmanjšala verjetnost nastanka tistih sprememb, ki povzročijo nastanek raka, oziroma jih preložila na kasnejši čas. Po besedah dr. Metke Filipič, ki se ukvarja prav s področjem nastanka raka in snovmi, ki ga povzročajo, raka ni mogoče preprečiti, lahko pa zmanjšamo verjetnost za njegov nastanek.

Izsledke raziskav so predstavili na letošnjem Slovenskem biokemijskem kongresu v Lipici in na 8. mednarodnem kongresu o mehanizmih antimutageneze in antikarcinogeneze v Pisi oktobra pred dvema letoma.

Ksantohumol prepreči poškodbe DNK, ki nastanejo zaradi uživanja mesa

Rezultati so bili spodbudni in so pokazali, da imajo liofilizirano pivo in etrni ekstrakti svežih briketov hmelja sorte golding antimutageni učinek na bakterije in na človeške jetrne celice.

Raziskave so v začetku potekale na enostavnih sistemih, kjer so bile testni organizmi bakterije, kasneje so se nadaljevale na celičnih kulturah. Dokazali so, da ksantohumol zavira delovanje heterocikličnih aminov. Z njimi se srečujemo vsakodnevno, saj se karcinogene snovi sprostijo pri visokotemperaturni obdelavi – pečenju mesa. Prav ksantohumol v celičnih sistemih prepreči poškodbe DNK, ki jih povzročajo heterociklični amini.

Raziskave zdaj nadaljujejo na bolj kompleksnih sistemih, kot so človeške celice, in se ukvarjajo z antikarcinogenim delovanjem ksantohumula na tkivih (rezine jeter). Sodelujejo tudi s kolegi na Nizozemskem, kjer imajo dostop do človeških tkiv, ki jih dobijo pri operacijah. Te raziskave so kompleksnejše in tudi sami postopki zahtevajo več časa. Vendar so obeti dobri in v kratkem pričakujejo rezultate.

Obolevnost za rakom lahko zmanjšamo

Epidemiološke raziskave so pokazale, da lahko zmanjšamo obolevnost za rakom z zmanjšanjem izpostavljenosti karcinogenim snovem, in eden od načinov je tudi prehrana. Z uživanjem določenih preventivnih sredstev, kot so antioksidanti, v obliki prehranskih dodatkov bi tako lahko pomembno vplivali na nastanek bolezni. Cilj naših znanstvenikov je po besedah prof. dr. Tamare Lah Turnšek razviti funkcionalno hrano, ki bi vsebovala več teh snovi. Predvsem je to pomembno za ljudi, ki sodijo v rizične skupine, da bodo zboleli za rakom. To so ljudje, ki živijo v okolju, kjer so izpostavljeni karcinogenom, sem pa spadajo tudi tisti, ki imajo določene dedne predispozicije. V vseh teh primerih je narava vir mnogih antimutagenih učinkovin in ena od teh je tudi ksantohumol.

Kdaj bodo izdelki dosegljivi potrošniku?

Sogovornici poudarjata, da raziskave niso same sebi namen. S sodelovanjem gospodarstva bi lahko že v enem letu razvili izdelek, ki bi bil tržno zanimiv; obogateno pivo, jogurt ali margarina, primerni bi bili tudi kozmetični izdelki. Za to pa potrebujejo partnerje, ki bi bili pripravljeni sodelovati in prevzeti razvoj tehnologij, ki jih zahteva uvajanje novega izdelka na tržišče.

V Nemčiji je pivo, obogateno s ksantohumulom, že v prosti prodaji.

 


Moje zdravje št. 05 / 10. januar 2006