Kot so pokazale študije, kar 75 odstotkov ljudi meni, da so spolne fantazije samo prijetno in vznemirljivo doživljanje v fantazijskem svetu. Vendar spolne fantazije pogosto zamenjujejo z mislimi o spolnosti. Če bi bilo tako, bi bile ženske precej prikrajšane. Več kot polovica moških in le 20 odstotkov žensk namreč pomisli na seks večkrat na dan. Fantazije pa so precej bolj pogoste. Pojavijo se kot odgovor na zunanje dražljaje (npr. med samim spolnim odnosom), več kot 85 odstotkov moških in približno 70 odstotkov žensk pa jih doživlja med masturbacijo.

»Moški so bolj nagnjeni k spolnemu fantaziranju kot ženske. Najpogostejše moške spolne fantazije so skupinski seks, pri ženskah pa istospolno ljubkovanje. Ženskam se spolne fantazije pogosteje porajajo v kontekstu partnerskega odnosa, kjer je zanje pomembno predvsem zaupanje, zavezanost in intimnost, njihove fantazije so zato nabite z romantiko in erotiko. Moški so v primerjavi z ženskami precej bolj vezani na vizualne dražljaje, v spolne fantazije manj pogosto vključujejo romantične vsebine, njihove fantazije so manj vezane na partnerstvo itd.,« pojasnjuje razlike med spoloma Irena Rahne Otorepec, dr. med., specialistka psihiatrije, ki dela v Ambulanti za spolne motnje Psihiatrične klinike v Ljubljani.

Spolne fantazije le redko razkrivamo drugim, celo najboljšim prijateljem ne – nemara tudi zato, ker so lahko za tistega, ki jih doživlja, glede na njegove moralne, verske ali druge norme nesprejemljive in zato pogosto obremenjene z občutki sramu in krivde. Če so fantazije na primer sadomazohistično obarvane, lahko to pogosto privede do psihične stiske. Vendar je treba poudariti, da tudi take fantazije ne pomenijo dejanskega spolnega vedenja. Fantazij namreč ne smemo enačiti z dejanji.

Nekateri ljudje so prepričani, da imajo spolne fantazije le tisti z abnormalnimi spolnimi željami, kar seveda ne drži. To je sicer možno, zlasti pri ljudeh z določenimi psihičnimi motnjami, tj. pri ljudeh, ki imajo na primer spolne fantazije s sadistično vsebino, ki lahko prerastejo okvir spolne fantazije in postanejo resničnost. Toda načeloma spolne fantazije fizično ne prizadenejo nikogar.

Za večino ljudi naj bi bile spolne fantazije predvsem koristne in dobrodošle, ker spodbujajo spolno poželenje in zaupanje v spolnost, sproščajo napetost, pomagajo premagovati spolne strahove in predsodke, naredijo masturbacijo zanimivejšo in so obenem nekakšna vaja za bodoči realni spolni odnos. Na splošno velja, da imajo tisti, ki imajo pogoste spolne fantazije, tudi pogostejše spolne odnose. Toda večina ljudi spolnih fantazij ne uresniči v praksi, bodisi zaradi pomanjkanja poguma ali nezrelosti.

Fantazije kot terapija spolnih motenj

»Razkrivanje spolnih fantazij je lahko pomemben del terapije spolnih motenj. Pri obravnavi spolnih motenj psihiatri zato vedno povprašamo tudi po spolnih fantazijah in njihovi vsebini. Pogosto so namreč prav v njih skrite spolne želje, ki jih partnerja nista upala izraziti, in to je ponavadi pomemben vzrok, ki je privedel do spolnega nezadovoljstva,« je povedala psihiatrinja. Razkritje spolnih fantazij seveda ni zahteva pri zdravljenju spolnih motenj, dejstvo pa je, da spolne fantazije spodbujajo izražanje spolnih želja, omogočajo osredotočenje na občutke, ki jih moški in ženska doživljata med spolnim odnosom, in s tem preusmerjajo pozornost od prisotne spolne motnje.

Irena Rahne Otorepec je navedla tudi nekaj izkušenj iz svoje klinične prakse: »Partnerja drug drugemu težko izpovesta svoje fantazije. Tudi individualno se tako moški kot ženske težje spontano razodevajo; kljub vsemu so moški tisti, ki so bolj pripravljeni spregovoriti oziroma lažje govorijo o svojih željah, medtem ko so ženske glede tega bolj zavrte.« Toda s tem si pri odpravljanju svojih spolnih motenj prav nič ne pomagajo. Ženskam, ki čutijo pomanjkanje spolne želje ali imajo težave z doseganjem orgazma, svetuje, naj poskušajo svoje želje in fantazije iskreno in brez občutka sramu zaupati partnerju. Tudi pri moških z erektilno motnjo, kjer so v ospredju psihični vzroki, sta vključitev spolnih fantazij in osredotočenje na občutke med spolnim odnosom pomembna za odpravo spolne motnje. V dolgoletnem partnerstvu spolnost namreč lahko postane rutina in z uresničenjem spolnih fantazij, če so seveda za oba partnerja sprejemljive, je spolno življenje mogoče pomembno popestriti in obogatiti. »Vedeti morate, da je pri težavah v spolnosti zelo pomembno spregovoriti o svojih spolnih fantazijah. Z jasnimi, s predsodki neobremenjenimi besedami lahko terapevti to omogočimo in pomagamo,« je izpostavila psihiatrinja.

»V Ambulanto za spolne motnje prihaja tudi precej mladih parov, ki so šele na začetku spolnega življenja. Kljub temu, da se danes o spolnosti tudi na edukativen način zelo veliko piše, že pri njihovem opisovanju težav še vedno opažam precej zavrtosti,« zaključuje Irena Rahne Otorepec.

 

Moje zdravje št. 06 / 24. januar 2006

foto: tm