Tempo sodobnega človeka je pogosto tako hiter, da sproti pozabljamo na pomembnost drobnih, vsakodnevnih radosti, ki iz povezanega teka trenutkov, minut, ur, dni zlagoma sestavijo človeško življenje. Brezumno hitenje se praviloma ustavi šele takrat, ko se telo upre in ne zmore več delovati po zahtevnem nareku družbenih pritiskov. Nekateri se najprej zatečejo po nasvet k zdravniku, vse več posameznikov pa začuti, da je zanje nastopil čas, ko si morajo končno zbrano in natančno prisluhniti. Za to pa si je treba vzeti dragoceno dobrino, ki je danes med najbolj cenjenimi – čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhitekta, slikarka in zdraviteljica Olga Pirih Lora se je pred časom tudi sama odmaknila iz delovnega okolja, ki jo je vse preveč determiniralo in z obvezami pritiskalo nanjo. Odločila se je slediti svojim notranjim vzgibom in klicu duše po neodvisnosti in svobodi. Od leta 1989 se ukvarja s pristopi zdravljenja alternativne medicine, kot so joga, tajči, čigong. Leta 2003 je končala dveletno šolo za geomantijo, celostno ekologijo in osebno rast Marka Pogačnika, marca 2003 pa je javnosti predstavila prve kozmograme, ki so osnovni predmet njenih raziskav. Kozmogrami ali vesoljne pismenke so zakodirani zapisi, ki odpirajo vrata v transpersonalne arhetipske prostore. So komunikacijski kanali, skozi katere lahko bitja iz prostorov večnosti podaljšajo svoje delovanje. Gre za pripomoček pri procesu ozaveščanja, saj kozmogram izpostavi natančno določeno kvaliteto univerzalne celote, ki jo kontinuirano pulzira v prostor – človek se znajde v objemu določene informacije. Izdeluje jih v tehniki olje na platnu, tako da so poleg funkcije, ki jo opravljajo, tudi zelo dekorativni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi kozmogram priteče informacija iz duhovne razsežnosti in počasi, vztrajno, a globinsko vpliva na posameznikovo zavest ter jo uravnava z zakoni duhovnega sveta. Duhovni impulz vpliva na čustvovanje in razmišljanje; bolj kot sta pozitivni, bolj se povečuje pretok vitalne energije, kar posledično vpliva na fizično počutje.

 

Kozmogrami resnično delujejo

»Delovanje kozmogramov sem preizkusila najprej na sebi, nato na ožjem krogu znancev in prijateljev, prek razstav, ki sem jih imela, pa se je zbudilo zanimanje tudi pri zdraviteljih, ki pri zdravljenju uporabljajo druge tehnike in metode, s katerimi so jih tudi testirali. Skupna ugotovitev je bila, da navezujejo stik z duhovnimi razsežnostmi prostora in opravljajo funkcijo prenosa duhovnega impulza v vitalnoenergijsko, čustveno in materialno razsežnost. Delovanje se kaže v prebujanju pozitivnih, življenje afirmativnih misli in čustev, kar je posledica odpravljanja blokad na vitalnoenergijski ravni. Le te nastanejo zaradi narave telesa, katerega smo si izbrali za izkušnjo na Zemlji. V duhovni razsežnosti vlada princip brezpogojne ljubezni, to je naravno okolje, v katerem kozmična inteligenca – Duša biva v prostorih večnosti. Po povezavi z zemeljskim telesom pa je takšno stanje zelo težko ohranjati in zaradi preizkušenj, v katerih se znajde, zelo hitro zdrsne iz stanja brezpogojne ljubezni v zelo široko paleto čustvenih razpoloženj.«


»Osnovno izhodišče pri mojem delu je spoznanje, da smo kozmična inteligenca. Duša, ki se inkarnira v fizični, čustveni in vitalnoenergijski prostor planeta Zemlja, kjer se uči iz izkušenj, ki jih pridobiva v teh treh prostorih. Izbere si najprimernejše telo za nalogo, ki jo bo v življenju absorbirala; to je opremljeno z organi, ki ji omogočajo učenje. Fizično telo zaznava s fizičnimi očmi, vitalnoenergijsko in čustveno telo pa z notranjim vpogledom oziroma intuicijo, ki je eden od vitalnih organov in opravlja funkcijo povezave s celostnostjo sveta, v katerem biva v času inkarnacije. Takrat, ko sta duša in zemeljsko telo v harmoniji, pravimo, da živimo v skladu s seboj,« je povedala Olga Pirih Lora.

 

Moje zdravje št. 01 / 6. september 2005