Več kot tretjina od okoli 205 milijonov nosečnosti letno je namreč nenačrtovana. Čeprav najstniki po svetu sorazmerno dobro poznajo vrste kontracepcijskih metod, pa jih skoraj polovica ob prvem spolnem odnosu z novim partnerjem ne uporabi nobene kontracepcijske metode. Svetovni dan kontracepcije, ki je konec septembra potekal pod geslom Tvoje življenje. Tvoja odgovornost. Poskrbi za kontracepcijo!, je želel spodbuditi mlade, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in prihodnost z uporabo kontracepcije ter preprečijo neželeno nosečnost ali spolno prenosljive okužbe.

Spolna vzgoja v šole

Čeprav je kontracepcija v prvi vrsti odgovornost tistega, ki se spušča v spolnost, pa se je te odgovornosti treba najprej naučiti. In to vlogo bi moral aktivneje sprejeti tudi šolski sistem, so se strinjali govorci ob slovenskem zaznamovanju dneva kontracepcije. Fani Čeh z Zavoda za šolstvo RS je že z naslovom predavanja sporočila, da spolna vzgoja ni samo odgovornost staršev, ampak tudi učiteljev in profesorjev. Opozorila je, da so z ukinitvijo predmeta zdravstvena vzgoja dijaki v srednjih šolah izgubili načrtno izvedbo nekaterih vsebin. Danes se namreč o tem, katere zdravstvene vsebine bodo predstavili na šolah, odloči samo ravnatelj. Predstavila je tudi izsledke spremljave zdravstvenovzgojnih vsebin. Dijaki prvih letnikov naključno izbranih 14 gimnazij so odgovarjali na vprašanje, katere izmed naštetih zdravstvenovzgojnih vsebin so obravnavali v šoli. Odgovori so pokazali, da je imelo le 32 % dijakov priložnost, da o kontracepciji spregovorijo tudi v šoli. Prednost so imele teme raba in zloraba snovi – droge, AIDS in druge spolno prenosljive bolezni ter zdrava in varna hrana. Da bi morala biti spolna vzgoja nujen del učnega načrta, se je strinjala tudi Andreja Štolfa Gruntar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva z Ginekološke klinike UKC Ljubljana in predstavnica Evropskega združenja za kontracepcijo: »Veseli me, da svetovni dan kontracepcije vsako leto zavzema več prostora in da letos vključuje celotno generacijo 15-letnikov, čeprav jih je ogromno, ki bi te informacije potrebovali že prej. Spolna vzgoja bi se morala začeti že veliko prej, in to kot nadgradnja starševskega odnosa do tega.«

Dekleta več mislijo na kontracepcijo

»Kontracepcija je stvar komunikacije,« je poudarila doc. dr. Bojana Pinter, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva z Ginekološke klinike UKC Ljubljana in ena izmed pobudnic za ponovno uvedbo spolne vzgoje v srednjih šolah. Pinterjeva je predstavila tudi izsledke mednarodne raziskave Kontracepcija – čigava odgovornost?, v katero so bili letos prvič zajeti tudi najstniki iz Slovenije. Pinterjeva je dejala, da se fantje v Sloveniji čutijo odgovorni, da načrtujejo, kaj početi na prvem zmenku (46 %). V Sloveniji precej več deklet (33 %) kot fantov (12 %) že pred zmenkom z novim partnerjem daje poudarek temu, da so pripravljene na uporabo kontracepcije. Večinoma fantje in dekleta (57 %) menijo, da morata oba partnerja poskrbeti za učinkovito kontracepcijo na zmenku. Fantje (59 %) in dekleta (68 %) v Sloveniji v večini menijo, da so dobro seznanjeni s kontracepcijo. Poznavanje posameznih metod je prav dobro. Mladi v Sloveniji večinoma poiščejo nasvet o kontracepciji pri starših (54 %), ginekologu (44 %), pri prijateljih (40 %) in učiteljih (40 %); ginekologa pa ocenjujejo kot najprimernejši vir informacij o kontracepciji (72 %). »V Sloveniji nikoli ni bilo več splavov kot umetnih prekinitev nosečnosti in danes je razmerje med živorodnimi in umetno prekinjenimi nosečnostmi 1 : 4.« Tudi med mladostnicami do 19 let ima danes Slovenija izjemno nizek delež splavov in tudi delež mladostnic med porodnicami je nizek (1,5 %) v primerjavi z deležem izpred 15 let, ko je ta znašal 8 % mladostnic med vsemi porodnicami.

Mladostniška nosečnost še zmeraj velik problem

Mednarodna raziskava z naslovom: »Kontracepcija: čigava je odgovornost?« je bila izpeljana z namenom, da razišče, kako mladi gledajo na temo prevzemanja odgovornosti za kontracepcijo. V raziskavo je bilo vključenih več kot 5.000 mladih iz 25 držav regij Azija – Pacifik, Latinska Amerika, Evropa in Severna Amerika. V raziskavo o sprejemanju odgovornosti v spolnosti je bila prvič zajeta tudi Slovenija, mladi pa so odgovarjali na različna vprašanja, vezana na življenjski slog, dostopnost in na znanje o uporabi kontracepcije.

Podatki iz raziskave kažejo, da ima večina mladih po svetu pozitiven odnos do kontracepcije. Mladi vedo, da so odgovorni za kontracepcijo, še preden imajo spolne odnose z novim partnerjem in tudi za njeno pravilno uporabo oz. da je kontracepcijska metoda, ki jo izberejo, uporabljena učinkovito. Kljub temu nam izsledki povedo tudi, da občutek odgovornosti pri mladih ni vedno skladen z njihovimi vsakodnevnimi dejanji. Izsledki raziskave so pomenljivi, saj je stopnja neželenih nosečnosti velik svetovni problem, zlasti med mladimi. V svetovnem merilu je približno tretjina od 205 milijonov nosečnosti, ki se zgodijo vsako leto, nenačrtovana. Dodatno statistika kaže, da so najvišje registrirane stopnje spolno prenosljivih okužb ravno med mladimi med 15. in 24. letom ter da ima samo manjšina najstnikov med 15. in 19. letom dostop do katere koli sprejemljive in cenovno dostopne zdravstvene storitve glede spolno prenosljivih okužb.

Odišavljenje pomembnejše od kontracepcije

Prek 80 % mladih v štirih svetovnih regijah prepoznava odgovornost za kontracepcijo pred spolnim odnosom z novim partnerjem kot samostojno odgovornost ali odgovornost, ki jo nosita s partnerjem. Kljub temu 44 % mladih daje pred kontracepcijo prednost osebni higieni, vključno s tuširanjem, z voskanjem in odišavljenjem, ko se pripravljajo na zmenek, ki bi lahko vodil do spolnih odnosov. Prek 86 % mladih sprejema odgovornost, da si priskrbijo kontracepcijo in jo ustrezno uporabljajo med spolnim odnosom z novim partnerjem. Kljub temu ima več mladih spolne odnose z novim partnerjem brez kontracepcije. Skoraj polovica (45 %) spolno aktivnih mladih v raziskavi je imela spolni odnos z novim partnerjem brez uporabe kontracepcije, kar je za 25 odstotkov več v primerjavi z izsledki mednarodne raziskave svetovnega dne kontracepcije (WCD) iz leta 2009. Samo polovica (51 %) mladih meni, da je zelo dobro seznanjena o možnostih kontracepcije, skoraj tretjina pa verjame, da je umik spolnega uda iz nožnice pred ejakulacijo – prekinjeni spolni odnos – učinkovit, kljub dejanski visoki nezanesljivosti.

 

Moje zdravje št. 130 / 7. december 2010

foto:www.sxc.hu