Eden tistih, ki je svojo profesionalno pot v smeri vizije celostnega pristopa do bolnika trdno začrtal, je dr. Bogdan Zaremba, ki si je v svoji bogati zdravniški karieri za strokovno delo prislužil naziv »častni zdravnik Ruske federacije« in pa priznanje Evropske in Svetovne skupnosti psihoterapevtov, več kot petindvajset let pa v Rusiji tudi uspešno vodi skupinske hipnoze. V Sloveniji je svoj pečat pustil že pred leti, ko je slovensko javnost kot predavatelj seminarja hipnoze, sugestije in avtogenega treninga seznanil z dimenzijami podzavesti. Danes ga v Sloveniji poznamo kot uspešnega zdravnika, ki pri svojem delu uporablja bogato množico znanj in posameznika, ki mu je delo, ki ga opravlja, v velik izziv. Bogdan Zaremba je po izobrazbi zdravnik, ki je po končanem študiju medicine v Rusiji začel delati kot zdravnik internist. » Od leta 1978 sem delal kot strokovni vodja zdravilišča ob Črnem morju. Takrat sem se tudi specializiral iz psihoterapije in drugih medicinskih strok, kot so: kiropraktika, hipnoterapija in refleksotrerapija. Profesionalno se z zdravljenjem ukvarjam že 37 let. Svoja znanja sem nato integriral v manualno hipnozo, ki jo danes enako strastno kot na začetku razvijam naprej,« se za začetek predstavi dr. Zaremba.

 

Na kakšen način trenutno delujete v Sloveniji?

»Trenutno se najbolj ukvarjam s psihoterapijo oz. hipnoterapijo. Večino bolnikov sprejemam v svoji domači ambulanti in tudi v ambulanti v Termah Čatež, kjer lahko dobro združujem svoje metode zdravljenja s široko množico njihovih rehabilitacijskih programov. V kratkem pa nameravam konzultirati tudi po drugih zdraviliščih Slovenije.«

Kakšne storitve ponujate v svojih ordinacijah v Sloveniji in Rusiji?

»Bolnike zdravim brez zdravil. V svoji praksi najpogosteje uporabljam manualno hipnoterapijo v kombinaciji z refleksoterapijo in druge psihoterapevtske tehnike.«

Kateri bolniki Vas najpogosteje obiščejo?

»Največkrat me obiščejo bolniki, ki imajo težave z odvisnostjo, s prekomernim hranjenjem, težavami v družini, stresnim življenjem in z različnimi psihosomatskimi obolenji.«

Čeprav ste po stroki zdravnik uradne medicine, ste se odločili za komplementarno medicino. Kako to?

»Se ne strinjam popolnoma s takim pojmovanjem, ker v Rusiji stroke, ki jih vi v Sloveniji štejete med komplementarno medicino, učijo v medicinskih centrih za usposabljanje zdravnikov in so del uradne medicine. Med delom z bolniki v sklopu interne medicine sem ugotovil, da le celosten pristop k bolniku s strokovno uporabo komplementarne medicine lahko da odličen dosežek v zdravljenju. V nekaterih primerih pa uporabim le komplementarno stroko, kot npr. v primeru hipnoterapije, s katero imam zelo dobre rezultate.«

V čem vidite torej prednosti komplementarnega pristopa k zdravljenju?

»Pristop k bolniku more biti celosten. Pomembno je, da se mu ponudi rešitev za njegove težave. In dejstvo je, da uradna medicina včasih ne ponuja dobrih rešitev ali pa jih preprosto nima. In takrat pridejo v poštev znanja iz komplementarne medicine.«

Kam v svojo percepcijo bolezni uvrščate psihosomatiko in kako pomembno je razumevanje dinamike med psiho in telesom pri končnem zdravljenju?

»Psihosomatiko uvrščam med eno iz najpomembnejših vzrokov bolezni in obolevanja ljudi. Z zdravljenjem psihe lahko namreč odpravimo raznovrstne telesne težave bolnika.«

Danes se vedno pogosteje omenja podzavestne vzorce kot pogoste krivce za našo nesrečo, neuspehe in celo bolezen. Kako na to gledate vi?

»Ja, se strinjam s to trditvijo. Človek je sam lastnik svojega življenja in usode. Zato menim, da če nima harmonije v svojem podzavestnem svetu, ne more imeti celostnega življenja.«

Pri delu se naslanjate tudi na hipnozo. Kako deluje?

»Pravzaprav smo že bili vsi vsaj nekajkrat v hipnotičnem stanju. To je mejno stanje med sanjami in bedenjem. Hipnoterapevt pa umetno spravi bolnika v to stanje z namenom zdravljenja. Pri tem sta kritičnost in zavest človeka zmanjšana, je pa sočasno orientiran v času in prostoru in ima ohranjen spomin. Hipnoza je torej spremenjeno stanje zavesti, v katerem sta potencirana samozdravljenje in samoregulacija organizma, ki ju glede na težave bolnika pravilno usmerja hipnoterapevt.«

Katere motnje najpogosteje zdravite s hipnozo?

»Hipnozo oz. hipnoterapijo lahko uporabljamo za zdravljenje zelo različnih obolenj in motenj, kot so: psihosomatska in funkcionalna obolenja, stresne motnje, spolne motnje, odvisnosti, motnje hranjenja, nevroze itn. Seveda pa ima tudi hipnoza kot vsaka metoda zdravljenja kontraindikacije, npr. akutna somatska obolenja, infekcije, shizofrenijo, akutno psihozo ali manijakalno stanje.«

Pri katerih zdravstvenih težavah pa se hipnoza najbolje obnese?

»Pri tistih zdravstvenih težavah, ki imajo veliko psihosomatsko komponento. Zelo učinkovita je pri zdravljenju stresnih motenj, prekomernega hranjenja, odvisnosti od alkohola in tobaka, težav s spanjem, strahov in fobij, inkontinence in kot podporna terapija za rehabilitacijo funkcionalnih obolenj.«

Koliko srečanj je potrebnih za odpravo npr. strahu pred letenjem?

»Težko bi odgovoril na to vprašanje, saj je količina seans odvisna od ravni sugestibilnosti in individualnih lastnosti bolnika, globine težav ter od vzpostavitve stika med hipnoterapevtom in bolnikom. Za povprečen primer bi verjetno potrebovali nekje od 3 do 4 seanse med pol ure do 45 minut.«

Je strah pred hipnozo odveč?

»Nekateri se zaradi pomanjkanja znanja bojijo hipnoze in ji prepisujejo že skoraj mistično naravo. Sam verjamem v to, da ni mogoče s hipnozo pripraviti človeka, da stori dejanje, ki ga sicer nikoli ne bi naredil, je pa res, da dopušča zlorabe. Dejstvo je, da ni mogoče s hipnozo pripraviti človeka, da stori dejanje, ki je v nasprotju z njegovimi moralnimi vidiki ali mu lahko naredi kakršno koli škodo. Je pa res, da lahko hipnoza, kot vsaka zdravstvena tehnika ali zdravilo, če je nepravilno uporabljena ali zlorabljena, nevarna.«

Kako pomemben je pravi terapevt in kako se lahko stranka v stiski zavaruje pred zlorabo?

»Vsak bolnik ima pravico do izbire svojega terapevta. Ključnega pomena sta zaupanje in volja do sodelovanja s strani bolnika, ter strokovnost, usposobljenost in predanost svojemu delu s strani terapevta. Po mojem mnenju je pomembno to, da je terapevt zdravnik po izobrazbi in ima veliko življenjskih izkušenj.«

Smo vsi enako dovzetni za hipnotično terapijo?

»V principu se da hipnotizirati vsakega, če si seveda tega želi. Ampak so vsi ljudje različni in raven sugestibilnosti se razlikuje. Zaradi tega je z nekaterimi bolniki lažje delati kot drugimi.«

Ste pa tudi strokovnjak kiropraktike, ki posega na področje telesa. Kako združujete obe tehniki?

»V svoji zdravniški karieri sem se veliko let ukvarjal s kiropraktiko in tudi z refleksoterapijo. Večje izkušnje v hipnoterapiji so me pripeljale k zamisli, da bi združil ta področja v tako imenovano manualno hipnozo, ki jo danes uspešno uporabljam v vsakodnevni praksi in jo ves čas razvijam.«
 

opomba:
Dodatne informacije dobite pri dr. Zarembi prek tel. št. 031 586 519.

 

Moje zdravje št. 125 / 28. september 2010

ilustracija: Thea Wilfan