Na telesni ravni se njihova drugačnost začne s tem, da svet okrog sebe zaznavajo z večjo občutljivostjo (npr. zvoki) ali manjšo občutljivostjo (npr. bolečina). Posledično so ti otroci lahko zaradi neugodja ali celo bolečine ob določenih zunanjih dražljajih pa tudi zaradi nerazumevanja okolice nasilnejši in bolj uporniški.

Njihovo razumevanje stvari je dobesedno, zato težje razumejo vse dimenzije komunikacije, ki se velikokrat dogaja »med vrsticami«, enako tudi metafore in smešnice. Spodobnost vživljanja v druge je zmanjšana, in sicer miselno in čustveno. Iz tega izvira vrsta njihovih nerodnosti, ki druge ljudi tako lahko »spravlja iz tira«. Običajno so njihove intelektualne sposobnosti dobre. Pogosto pa nihajo, tako da so na določenih področjih zelo sposobni in celo prehitevajo v razvoju, na drugih pa zaostajajo. Povečan nemir lahko prispeva k temu, da težje uresničijo svoje sposobnosti.

Govorno so lahko zelo sposobni in so pripravljeni na dolgo in široko razlagati o določeni temi, ki jih usmerjeno zanima. Izogibajo se podrobnosti in težko ujamejo »bistveno«. Nekateri so pravi strokovnjaki na področju avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, zemljepisa, biologije, astronomije, računalništva … Risbe so velikokrat zelo podrobne in fascinirajo z nenavadno perspektivo. Tehničen svet jih na splošno bolj pritegne kot človeški. V svoji igri pogosto posnemajo določene stroje in živali, redko pa človeške like. So natančni in za svoje interesno področje zelo motivirani. Gibalno so okorni; to je velikokrat razlog, da jih vrstniki ne sprejemajo. Nekateri odrasli ljudje z AS so uspešni matematiki, računalniški strokovnjaki …, za svoje sodelavce pa največkrat »čudaki«, samotarji. Tega se lahko dobro zavedajo in posledično občutijo povečano tesnobo, lahko so tudi bolj depresivni. Velikokrat jih »obvladujejo« prisilne misli in dejanja.

Starši, strokovnjaki in vsi, ki prihajamo z njimi v stik, jim lahko pomagamo na različne načine. Najprej tako, da poskušamo razumeti njihove odzive, dejanja, pripombe … in jih potem v tej njihovi drugačnosti sprejemamo. Tako bomo največkrat ugotovili vzrok težavnega vedenja, ki se morda pojavi, in ga naslednjič preprečili. Poleg primanjkljajev, ki jih ti otroci imajo, je treba vedno videti vrsto njihovih dobrih področij oziroma lastnosti ter jih v tem podpreti. S tem se bo njihova samopodoba izboljšala in napetost zmanjšala.

Največkrat se otroci z AS šolajo skupaj z zdravimi sovrstniki. Tudi če so njihove intelektualne sposobnosti dobre, potrebujejo posebno razumevanje učiteljev in specialno pedagoško pomoč v smislu prilagajanja poučevanja, dobro strukturiranih aktivnosti, časa in prilagoditev v prostoru. Za zdaj je poučenost učiteljev o tem majhna in dodatno izobraževanje prepuščajo šolam ali njim samim.

Ljudje z AS potrebujejo vse življenje pozitivno podporo pri komunikaciji z drugimi ljudmi, razumevanju socialnega okolja in velikokrat tudi pri organizaciji vsakodnevnih aktivnosti. Dobro mesto za to vseživljenjsko učenje so skupine za socialne spretnosti, ki so pri nas šele v povojih.

Za zdaj naša država še ni prevzela odgovornosti za te ljudi, in sicer ne na področju zdravstva ne šolstva in ne sociale. Različne aktivnosti, ki so v teku, potekajo v to smer. Vsi, ki delamo z otroki z AS, predvsem pa starši, si želimo, da bi se načrtno financiranje zgodilo čim prej. Tako bi se njihove sposobnosti lažje v polnosti izrazile, oni sami pa živeli čim bolj samostojno življenje.