12719_4_urni_delovni_teden_nzk_3d.jpg
Avtor, ameriški poslovnež, je v svojih 31-ih letih izkusil vse cilje, ki si jih je postavil na pot, pri tem pa je dosegel delovni urnik, ki bi mu ga mnogi zavidali. Zanimiv se zdi predvsem del, ki pravi, da za srečo ni dovolj milijon, potrebno je znati uživati življenje in vse, kar ponuja. Tako v priročniku predstavi različne načine, kako doseči milijonarski življenski slog popolne svobode, ne da bi morali za to imeti milijon v žepu. Končna cilja iskalca takšne oblike sreče sta po besedah avtorja predvsem zabava in dobiček. Poleg tega v knjigi ne išče paradigme sanjske službe, ampak način, kako sprostiti čas in avtomatizirati prihodek.

Mnogo besed posveti racionalizaciji, osvoboditvi in eliminaciji nepotrebnih korakov, ki jih vsakodnevno v poslovnem okolju, ki ima svojstveno kolektivno dinamiko, delamo. Na videlo postavi vse nepotrebne sestanke, izgubo energije in časa, ki nastopi kot posledica vezave na delovno mesto, ošvrkne načine komuniciranja in organizacijo dela, ki nam lahko olajša pot do bolj fleksibilnega delovanja tudi, ko gre za tako resno stvar, kot je služba. V resnici avtor posega v okostenele strukture, ki - ko delujejo predolgo po ustaljenem vzorcu - izgubijo svojo sposobnost prilagajanja in predvsem ustvarjalnosti. Zato med drugim tudi toliko nepotrebnih frustracij, sistemov kontrole in izgorevanja.