globoka_resnica_sken.jpg
Vojne, terorizem, vprašanje splava, samomorilnosti, genocida, smrtne kazni, revščine, gospodarskega zloma in jedrske vojne opredeli kot odprte rane človeštva, ki izvirajo iz zmotnih in zastarelih prepričanj. Prav moč teh prepričanj pa privede svet na rob katastrofe in do izgube vsega, kar naj bi odlikovalo človeštvo kot civilizacijo. V eni svojih zadnjih knjig se avtor posveti tudi moči prepričanj in temu, kako lahko vibracije in naboj le-teh vplivajo na našo realnost.

V Globoki Resnici se loti razodetja dokazov, ki potrjujejo, da evolucija sama po sebi ne pojasnjuje našega obstoja, da smo na Zemlji bistveno dlje, kot nas uči splošno sprejeta zgodovina, da so ljudje programirani za mir in ne za vojno in da človeštvo samo določa svoj nadaljnji razvoj in obstoj. S tem nas avtor za trenutek odmakne od ustavljenih vzorcev in odpre novo polje iskanje skupne resnice, ki se skriva globoko pod tono prepričanj preteklika. Knjiga govori o resnicah, ki se dotikajo samega bistva človekovega obstoja in izhajajo iz osnovnega vprašanja, ki si ga človeštvo zastavlja že dolgo – Kdo smo?

 Založba: Cangura.com