februar_barbara_pezdir.jpg
»Rak dojk ni bolezen, ki bi prizadela le ženske, ampak globoko prizadene tudi njihove otroke in družine,« pravi Mojca Senčar, predsednica združenja za boj proti raku dojk Europa Donna, in obenem dodaja, da gre pri raku dojk za davek civilizacije, »saj je to bolezen, ki nezadržno narašča«. V Sloveniji vsako leto namreč za rakom dojk zboli okoli 1150 žensk in 10 moških, toda kljub temu, da gre za ozdravljivo bolezen, se oboleli soočajo tudi s številnimi predsodki in tabuji, zato si združenje Europa Donna prizadeva predvsem za osveščanje o tej bolezni in njenih posledicah.

V sklopu teh prizadevanj so se zato letos pri sekciji mladih bolnic Europa Donne odločili v sodelovanju s študenti fotografije na visoki šoli za storitve pripraviti koledar, v katerem kot modeli nastopajo mlade bolnice. Vodja sekcije mladih bolnic Tanja Španič je ob tem dejala, da so s fotografijami želele prikazati, da je lahko tudi življenje bolnic pozitivno naravnano »ter da smo povsem normalne ženske«. Mlajše bolnice se namreč poleg boja z boleznijo soočajo tudi z drugimi težavami, kot so odsotnost z dela na začetku ali vrhuncu kariere, skrb za majhne otroke, prizadeta samopodoba in druge duševne ter tudi finančne stiske. Glavnina bolnic namreč zboli po petdesetem letu, zato je tudi tej starostni skupini posvečene več zdravniške pozornosti. Prav zato Senčarjeva upa, da bodo sporočilo koledarja z mladimi bolnicami, ki so na tak način stopile iz anonimnosti, slišali tudi strokovnjaki s področja zdravstva, »ki odločajo o naši usodi«.

Koledar je mogoče ob donaciji desetih evrov dobiti na sedežu združenja Europa Donna ali po njihovi spletni strani. Združenje bo sredstva, zbrana s koledarjem, namenilo bolnicam, ki so se znašle v finančni stiski.

Fotografija zgoraj (iz koledarja): Nataša Gracer, mlada mamica dveh sinov iz Celja, ki je zaradi raka izgubila obe dojki.