Več kot polovica evropskih zdravnikov v primarni zdravstveni dejavnosti ne uporablja nikakršnih ocenjevalnih orodij za merjenje jakosti bolnikove bolečine kljub dejstvu, da kronična bolečina prizadene eno od petih odraslih oseb v Evropi. Do 14. oktobra bodo v Evropskem parlamentu in državah članicah EU potekale številne prireditve, s katerimi bodo vodilni strokovnjaki za obravnavo bolečine razširjali vedenje o nujnosti njenega pravočasnega in pravilnega zdravljenja. Pričujoči video prispevek je eden od projektov EU v tednu boja proti bolečini. (ss)