»Pri ljudeh z bipolarno motnjo opazimo obdobja, ko se privzdignjeno, veselo, evforično razpoloženje (faza manije oz. hipomanije) izmenjuje z obdobji čustveno upočasnjenega stanja, žalosti, potrtosti in znižane energije (faza depresije). Ta izmenjava se lahko zgodi nekajkrat letno ali pa tudi večkrat dnevno. Znaki manije in depresije pa so lahko med seboj tudi pomešani. Tipično se lahko ljudje npr. počutijo utrujene in brez moči, da vstanejo iz postelje, medtem ko imajo hkrati grandiozne in prehitevajoče se misli in so preplavljene z načrti in zamislimi,« je na začetku bipolarno motnjo predstavila doc. dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., raziskovalka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani.


Mnogim od nas se je že zgodilo obdobje, ko nam je razpoloženje precej zanihalo. Kdaj pa vsi ti vzponi in padci niso del obladljive resničnosti in sodijo med bolezenska stanja? 

 

»Seveda razpoloženje normalno niha in je spremenljivo, najpogosteje kot posledica določenih kritičnih, stresnih dogodkov v življenju, lahko pa so vzroki tudi prikritejši, prepletenejši in kompleksnejši. Predvsem je pomembno to, da se pri običajnih, normalnih oscilacijah razpoloženje popravi samo od sebe, kot se npr. odpravi naporen vsakdanjik ali se razreši določena težava. Pri motnjah razpoloženja to ni tako. Ekstremna razpoloženja lahko vztrajajo tudi do več mesecev in onesposobijo človeka za normalno vsakodnevno funkcioniranje, vzroki za obstoječe razpoloženje pa niso ugotovljivi na prvi pogled oz. se jih ne da samoiniciativno odpraviti. Manično ali depresivno razpoloženje je izraženo v tolikšni meri, da je človek precej prizadet pri svoji poklicni in družinski dejavnosti oziroma pri stikih s svojimi najbližjimi, včasih pa je potrebna tudi hospitalizacija.«

 V povprečju traja tudi do 5 let, da stroka postavi diagnozo bipolarne motnje. Kako to?

 »Ja, lahko se zgodi, da do prave diagnoze in posledično ustreznega zdravljenja motnje poteče tudi 10 in več let. Vzrokov je več. Eden izmed njih je predvsem v tem, da je postavitev diagnoze bipolarne motnje razmeroma težka in zahtevna. Običajno ni mogoče prepoznati takoj vseh znakov, motnja je lahko tudi zakrita z znaki drugih, ki se pojavljajo skupaj z bipolarno motnjo, npr. huda anksioznost, zloraba drog ali alkohola. Tako znaki spremljajočih motenj lahko popolnoma prevladajo in s tem močno otežujejo prepoznavanje osnovnih znakov bipolarne motne. Poleg tega – kadar gre za zelo blaga in krajša obdobja dobrega razpoloženja – posameznik pravzaprav niti ne pomisli, da je z njim kaj narobe. Prav tako ob prehodni pretirani razburljivosti lahko pripiše vse skupaj npr. slabemu dnevu. Če gre za dlje časa trajajoče in izrazito privzdignjeno razpoloženje, pri katerem posameznik izgublja nadzor nad porabo denarja ali se zapleta v nepotrebne in škodljive konflikte, v igre na srečo in podobno, je običajno okolica tista, ki najprej pomisli, da je nekaj narobe, in zato lahko odigra ključno vlogo pri napotitvi osebe po pomoč. Namreč, bolniki najpogosteje poiščejo zdravniško pomoč, ko imajo depresijo, in v manjšem obsegu v fazah manije.«

 Kako lahko sami prispevamo k hitrejši natančni analizi?

»Gotovo se je treba najprej poučiti o tem, kaj je bipolarna motnja razpoloženja ter kakšne so njene značilnosti in posledice. V Sloveniji je na voljo trenutno kar lep nabor spletnih strani, ki so posvečene tej problematiki. Tudi v knjigarnah oz. knjižnicah je dosegljiva literatura o bipolarni motnji razpoloženja, ki je namenjena laični javnosti in ljudem z diagnosticirano motnjo. Prav tako je koristen obisk različnih izobraževalnih dogodkov, v okviru katerih se lahko zainteresirani seznanjajo z značilnostmi motnje in njenim prepoznavanjem. Npr. »Dan bipolarne motnje razpoloženja«, ki ga v maju že nekaj let organiziramo na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, je tudi ena takšnih priložnosti. Če posumimo pri sebi ali kom izmed bližnjih, da se pojavljajo težave z nihanji razpoloženja, ki se jim pridružujejo nenavadni vedenjskimi vzorci (npr. čez mero povečana samoocena, zmanjšana potreba po spanju, neustavljiva zgovornost, nerazumne naložbe, indiskretno spolno vedenje idr.), je potreben čimprejšnji obisk pri osebnem zdravniku, ki potem tudi opredeli nadaljnji postopek zdravljenja oz. napoti človeka v psihiatrično obravnavo.«

Kakšno vlogo pa na poti do hitrejše diagnoze igra prevetritev družinskih vezi in izkušenj s to obliko motnje?

»Raziskave kažejo, da genetika lahko predstavlja tudi do 75 % vzrokov za razvoj bipolarne motnje, odstotki pa nihajo v odvisnosti od podtipa bipolarne motnje. Tako npr. statistike kažejo, da se verjetnost za razvoj bipolarne motnje giblje okoli 10 %, če je eden od staršev obolel, in tudi do 60 % odstotkov, če so bili starši diagnosticirani zanjo. Čeprav je pri tem treba poudariti, da je posameznik lahko predisponiran za bipolarno motnjo, vendar to še zdaleč ne pomeni, da bo razvil tudi simptomatiko motnje. Rečemo lahko, da je bolj ranljiv, dovzeten za njen razvoj, če se pojavijo še kakšni dodatni dejavniki oz. sprožilci, kot so npr.: zloraba in odvisnost od psihoaktivnih substanc, huda telesna bolezen, zastrupitve, porušitev ciklusa spanja in budnosti, zavrnitev pomembnih bližnjih oseb, menjava okolja, nova služba, nove obremenitve itn. Seveda pa je tudi čisto mogoče, da se v družinskem drevesu obolelega ne najde nikogar s to diagnozo. Zato se bo verjetno zdravnik poglobil tudi v nekatere vedenjske vzorce bližnjih sorodnikov, ki bi lahko razkrili nediagnosticirano bipolarno motnjo oz. napačne diagnoze. Npr.: če se je družinski član zdravil za kakšno izmed duševnih motenj – depresija, shizofrenija –, obstaja verjetnost, da ni prejel prave diagnoze. Mogoče pa je kdo v družini trpel zaradi telesnih znakov, kot so: kronična izčrpanost, bolečine ali prebavne motnje; to so lahko namreč telesni pokazatelji bipolarne motnje.«

Mnogoterost bipolarne motnje verjetno še bolj vse zaplete. Katere oblike poznamo?

»Bipolarna motnja razpoloženja res nima enoznačne klinične slike. Tako poznamo klasično obliko motnje, pri kateri se epizode manije in depresije ponavljajo (bipolarna motnja tipa 1). Pri nekaterih ljudeh se nikoli ne razvije izrazita manija, ampak le v blažji obliki (hipomanija), ki pa se ciklično izmenjuje s fazami depresije (bipolarna motnja tipa 2). Če se v obdobju enega leta pri pacientu ponovijo vsaj 4 epizode motnje ali več, govorimo o hitro ponavljajoči se oz. hitrokrožni obliki bipolarne motnje. Nekateri ljudje lahko doživijo več epizod v obdobju enega tedna ali celo enega dneva. Hitro ponavljanje epizod se najpogosteje razvije v poznejši fazi bolezni in je pri ženskah pogostejša kot pri moških. Za bipolarno motnjo je značilno, da se obdobja depresije in manije različno izmenjujejo. Običajno je depresivnih faz več, trajajo dlje, maničnih faz pa je manj in trajajo krajši čas. Razmiki med posameznimi epizodami so lahko različno dolgi. Ljudje z bipolarno motnjo so približno polovico svojega življenja brez znakov, 30 % časa v depresivni fazi, okoli 10 % časa v manični fazi, kakšnih 6–7 % časa pa imajo lahko manične in depresivne znake hkrati.«

Kako učinkovito krmariti med razpoloženjskimi nihanji bipolarne motnje?

»Brez zdravniške pomoči zelo težko, saj motnja ne bo izzvenela sama po sebi kot npr. prehlad. Zato je v začetku izbruha motnje treba poiskati pomoč zdravnika, ki bo predpisal ustrezno medikamentozno zdravljenje. Bipolarno motnjo se zdravi akutno in preventivno oz. vzdrževalno. Cilj akutnega zdravljenja je zdravljenje manične, hipomanične, depresivne ali mešane epizode. Vzdrževalno zdravljenje predstavlja dolgotrajno zdravljenje, ki je usmerjeno v preprečevanje ponovitev katere koli razpoloženjske epizode. Torej imajo pri zdravljenju motnje pomembno vlogo zdravila, vendar je uspešnost zdravljenja odvisna tudi od angažiranja pacientov in njihovih pomembnih bližnjih na drugih področjih življenja, ki jih motnja lahko močno okrni – opravljanje poklica, medosebnimi odnosi, slog življenja itn.«

Ali se pri nadziranju motnje kombinacija zdravil in psihoterapije izkaže kot uspešna?

»Glede na izsledke aktualnih raziskav se psihoterapija, izobraževanja o bolezni in različne podporne skupine izkazujejo kot uspešne podporne oblike zdravljenja. Ob rednem jemanju zdravil dolgoročno lahko prispevajo k zmanjšanju števila in resnosti ponavljajočih se epizod ter s tem k večji kakovosti življenja ljudi z bipolarno motnjo.«

Psihoterapija svoje namere usmeri predvsem v predelavo odnosov in misli. Zakaj?

»Psihoterapija v enem izmed svojih ciljev tudi poskuša posameznika spodbuditi k boljšemu samoopazovanju in samoobvladovanju na ravni miselnih in čustvenih vzorcev pa tudi na ravni medosebnih odnosov. Nekateri neprilagojeni miselni vzorci se lahko v fazah manije ali depresije poglobijo ter vplivajo na nekatere odločitve in vedenja, ki stisko bolnika še dodatno povečuje. Pretirana črnogledost lahko npr. posameznika v fazi depresije, ki misli, da določene službe ne bo dobil, pripelje do tega; čeprav mu trenutno delovno mesto ne ustreza, ne odda življenjepisa za novo razpisano delovno mesto. Medtem pa da oseba v fazi manije lahkomiselno odpoved, misleč, da lahko dobi katero koli službo, ki si jo zaželi. Psihoterapevt posameznika usmerja v prepoznavanje lastnih izkrivljenih misli in miselnih vzorcev ter v spreminjanje vedenjskih odzivov iz razdiralnih in negativnih v plodne in stvarne.«

Družinski člani odigrajo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju motnje ter pozneje v obdobju okrevanja in vzdrževanja stabilnega razpoloženja. Na kaj vse moramo biti pozorni?

»Svojci običajno najprej opazijo nenadne ali počasne spremembe obnašanja, saj imajo ljudje z bipolarno motnjo očitne težave z vsakodnevnim funkcioniranjem. Pretirano povečana samozavest, pospešen govor, žaljivost, impulzivnost in druge vedenjske spremembe, značilne za epizodo manije, ki se pojavijo iznenada in trajajo tudi več dni zapored, bi morale pri družinskih članih vzbuditi pozornost. Odzvati se morajo takoj. Prav tako pri fazi depresije, saj takrat obstaja velika samomorilna ogroženost. V obdobju okrevanja je pomoč bližnjih in prijateljev še posebej dragocena, saj lahko skrbijo, da bolnik redno jemlje zdravila, spremlja svoje razpoloženjske spremembe, se posveča redno svojim konjičkom, se izogiba zlorabi alkohola in drog ter mu pomagajo pri obvladovanju stresnih situacij.«

Za konec me zanima le še prognoza bipolarne motnje.

Za bipolarno motnjo razpoloženja za zdaj še ne obstaja učinkovitega zdravila, ki bi jo odpravilo. Obstajajo pa zdravila, ki uspešno nadzorujejo in odpravljajo znake motnje. Zato lahko rečemo, da je bipolarna motnja dolgotrajna bolezen, ki zahteva dolgotrajno, večletno zdravljenje. Seveda pa je prognoza motnje povezana tudi s tipom motnje in časom, ki je pretekel od pojava motnje do začetka zdravljenja. Običajno po prvi epizodi bipolarne motnje traja zdravljenje dve leti, po drugi epizodi pet in po tretji dosmrtno. Zdravljenje se nadaljuje po akutni fazi, v vzdrževalni fazi in gre nato v preprečevanje ponovitev. Vendar pa raziskave kažejo, da se lahko tudi po večletnih obdobjih remisije, torej mirovanja bolezni, ko so odsotni znaki razpoloženjskih nihanj, ohranjajo nekateri kognitivni primanjkljaji, ki so značilni predvsem za akutna stanja motnje. Največkrat se pojavljajo težave na področju selektivne pozornosti, delovnega spomina, socialne kognicije in vedenjske inhibicije.

 Moje zdravje, 11. oktober 2011