MIT ŠT: 1: Rak je izključno zdravstveni problem.
RESNICA: Rak ni le zdravstveni problem. Ima obsežne družbene, gospodarske in razvojne implikacije,  vpliva pa tudi na človekove pravice. Rak predstavlja velik izziv za razvoj, saj ogroža družbeni in gospodarski napredek po vsem svetu.

MIT ŠT: 2: Rak je bolezen bogatih, starejših in razvitih držav.

RESNICA: Rak je globalna epidemija. Prizadene ljudi vseh starosti in vse socialno-ekonomske skupine, pri čemer nesorazmerno breme nosijo države v razvoju.

•  Rak danes povzroči več smrti po svetu kot virus HIV/AIDS, tuberkuloza in malarija skupaj. Leta 2008 so več kot 55 % od skupno 7,6 milijona smrti zaradi raka zabeležila manj razvita območja sveta. Do leta 2030 naj bi 60 do 70 % od predvidenih 21,4 milijona novih primerov raka beležile države v razvoju.

•  Dostop do lajšanja bolečin je izjemno nepravičen, pri čemer se več kot 99 % neobravnavanih in bolečih smrti zgodi ravno v državah v razvoju. Leta 2009 so bile Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, ZDA in nekatere evropske države skupaj odgovorne za več kot 90 % svetovne porabe opioidnih analgetikov;  ostalih 80 % svetovne populacije je torej porabilo manj kot 10 % svetovnih zalog.

•  Približno 50 % primerov raka v državah v razvoju nastopi pri posameznikih, mlajših od 65 let. To je tragično tako za družine kot tudi za prebivalstvo in lahko dolgoročno vpliva na gospodarski razvoj.

•  Najpogostejše dejavnike tveganja za nastanek raka, npr. slabo prehranjevanje, uporaba tobaka, telesna nedejavnost in čezmerno uživanje alkohola, močno pogojujejo demografske razlike.

MIT ŠT. 3: Rak je smrtna obsodba.
RESNICA: Številne vrste raka, za katere je nekoč veljalo, da so smrtna obsodba, lahko danes pozdravimo in pri mnogih onkoloških bolnikih s njihovo bolezen zdaj lahko učinkovito zdravimo.

• Razen v nekaj izjemah velja, da so zgodnje oblike raka manj smrtonosne in lažje ozdravljive kot rak v pozni fazi.

• V državah z več kot desetletjem izkušenj s programi presejanja raka dojk beležijo bistveno nižjo umrljivost za to boleznijo.

• V globalnem oziru je za vzpostavitev pravičnosti treba zmanjšati razlike v izidih bolezni raka med revnimi in bogatimi državami.

MIT ŠT. 4: Rak mi je usojen.
RESNICA: Tretjino najpogostejših vrst raka je moč preprečiti s pravilnimi strategijami.

• Globalne, regionalne in nacionalne politike ter programi, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, so ključnega pomena za zmanjšanje vrst raka, ki ga povzročajo dejavniki, kot so čezmerno uživanje alkohola, nezdravo prehranjevanje in pomanjkanje telesne dejavnosti. Z izboljšanjem prehrane, s telesno dejavnostjo in ohranjanjem zdrave telesne teže lahko preprečimo skoraj tretjino najpogostejših vrst raka.

• Bolniki, katerih raka je v razvitem svetu moč pozdraviti, v državah v razvoju po nepotrebnem trpijo in umirajo zaradi pomanjkanja ozaveščenosti, sredstev in dostopa do cenovno dostopnih, učinkovitih ter kakovostnih storitev, ki omogočajo zgodnjo diagnozo, ustrezno zdravljenje in oskrbo.

Več informacij na www.worldcancerday.org