Zavestno razumevanje Majev

Dr. Mira Omerzel – Mirit, znanstvenica, glasbenica - terapevtka, duhovna učiteljica in medij, varuhinja starodavne modrosti in medkulturna povezovalka, je po štiridesetih letih raziskovanja biti zvoka in razsežnosti zavesti ter osmih letih klesanja omenjenih dveh knjig, dokončala obsežno delo. Knjigi skupaj obsegata skoraj 800 strani in vsebujeta 112 fotografij. Avtorica v prvi knjigi, Razsežnosti brezčasja in večnosti v kulturi Majev, iz duhovnega zornega kota razloži genezo in sveto knjigo Popol Vuh. Bralcu odstira način vzpenjanja po devetdimenzionalni osi zavesti skozi snovni in nesnovni svet in 9 ravni celovitega in popolnega. Opisuje starodavna majevska obredja, na primer klicanje dežja, posvetitev na vrhu svetega drevesa v obredjih ognja, simboliko svete kače in svetega drevesa, pomen svetih krajev in svetišč ter magijo Sonca, Zemlje, planetov in zvezd, predvsem pa revolucijo osrediščene zavesti ali enovitosti ter pot do Nemega znanja Univerzuma. Tovrstno potovanje na vrh ali v Tišino je cilj starodavnih duhovnih bojevnikov in namen življenjskega iskanja. Toga stara logika se mora namreč umakniti dostojanstvu povezanosti z vsemi ravnmi resničnosti, pa tudi z vsemi pojavnimi oblikami ali bitji. Stari Maji so vztrajno poskušali presegati zamejitve časa in prostora ter tako doseči izjemne sposobnosti galaktičnega metačloveka ali popolnega in prebujenega bitja, ki se je vrnilo v svoje izhodišče in Središče.

Brezmejna magija zvoka

V drugi knjigi, Zvočna alkimija, duh, duša in zavest starih Majev, avtorica pojasnjuje magijo zvoka,  svečeniške in astronomske šole glasbe, obredno iniciacijsko potovanje Pradavnih v mnogorazsežnostno kozmično zavest, v Prapočelo Kreacije, v Troedinost kozmičnega, duhovnega in fizičnega; razkriva vlogo zvoka in tišine (Hunahpu), nauke in vodila indijanskih bojevnikov, moč kristalnih lobanj in načine uglaševanja z vsemi ravnmi bivanja in obstoja, predvsem pa evolucijo in revolucijo osrediščene zavesti ter jasnočutno pot do Nemega znanja Univerzuma. Vse to pisateljica in duhovna bojevnica razgalja skozi zvočne oktave ali pojoče vezi – kode nesmrtnosti, ki zazvenijo, ko se um utiša. Zvok je učinkovito orodje magije ljubezni v posvetitvah življenja in smrti, v katerih človek išče svojo bit in osrediščenost ali povezanost z Inteligenco življenja ter tako prebuja speče sposobnosti galaktičnega metačloveka. Povezovanje po osi ali skozi oktave zavesti pa je lahko uspešno in učinkovito šele, ko človek predano žrtvuje ali izniči vse svoje slabosti. Takšna je človekova pot v srečo in obilje ‒ tako nekoč kot danes.

maya.jpg

Knjigi pripovedujeta o modrosti starih Majev, ki po izjemni prodornosti in tudi skrivnostnosti morda krepko presega številna izročila naravnih ali z naravo uglašenih ljudstev. V mnogih ohranjenih kulturnih drobcih ali prežitkih se je sicer še ohranila majevska tradicija v spominu redkih. Čudežne so bile sposobnosti prednikov, pravi majevska sveta knjiga Popol Vuh. Izjemna učenost majevskih modrecev je verjetno začela počasi toniti v pozabo že pred našim štetjem. Arheološko datirana zlata doba in vrhunec majevske kulture se je odvijal že v obdobjih, ko na ozemlju današnjega evropskega prostora nismo še niti začeli šteti let! Vendar je največji razcvet majevska civilizacija dosegla že mnogo poprej - v stoletjih in morda celo tisočletjih pred našim štetjem. Vsaj še 500 let za tem so Maji živeli dedovana izjemna duhovna spoznanja, ohranili pomembno filozofijo življenja in bogato materialno ter duhovno kulturo, sledili še danes nedosegljivi znanosti (še zlasti astronomski) ter uživali bogato in sporočilno umetnost, tako likovno, arhitekturno kot glasbeno.

_155249807.jpg

Nepredstavljiva moč misli

O zakonitostih sreče, miru in blagostanja razlaga tudi majevska sveta knjiga Popol Vuh. Avtorica jo poskuša pojasniti tako, da bi bila razumljiva tudi sodobnim iskalcem resnice. Še posebej skrbno pa Mirit razgalja bojevnikovo pot, potovanje pogumnih duhovnih iskalcev - od utvar, laži, bežanja, jezljivosti do spokojnosti in čudežnosti razsvetljenega ali prebujenega zavedanja - iniciacijsko pot Pradavnih in starih Majev. Prvotno samo‑žrtvovanje slabega v okviru majevske univerze preganjanja strahu in zla ali v posvečeni igri z žogo, ki se je na žalost kasneje sprevrgla v nesmiselno krvavo žrtvovanje fizičnih src, o čemer govore tudi pesmi in pripovedi, pa še vedno šepeta o prvotnejšem namenu in načinih iskanja sreče; o duhovnem klesanju samega sebe, pa tudi darovanju materi Zemlji in vsem živim bitjem na njej. Darovanju najboljšega, kar človek zmore. Stari Maji so zavestno stopali po sveti poti sacbé, ki je bila pot poguma in resnice. Piramide in svetišča, ki jih vsakodnevno občuduje na tisoče ljudi, pa so v svoji biti zamrznjena glasba ali zvočne slike življenja ter astronomski koledar hkrati. Svetišča in sveti kraji danes živečim Majem kozmične zavesti še vedno pomenijo posvečena vrata med frekvenčnimi svetovi ali dimenzijami zavesti. Vsi pravkar pojemo ali ustvarjamo svet, pravijo Maji. S tem, kaj in kako raz-mišljamo in čustvujemo (oboje sodi v domeno neslišnega oblikotvornega zvoka), ustvarjamo prihodnost. Čas je, da se polno zavemo teh kreatorskih sposobnosti živih bitij, ter oblikujemo in trajno zaživimo novo - boljše. Prisluhniti velja pesmi večnosti in blagodejni Tišini, zvoku Neba in Zemlje po indijansko.