Odgovor smo poiskali pri Zorici Škorc, socialni delavki, supervizorki v socialnem varstvu. Takole je odgovorila: »Pogumna ženska ste. Odločili ste se spregovoriti o nasilju, ki ga doživljate. Naša družba se je odločila za nično toleranco do vsakršne oblike nasilja. Kot ste napisali, ste storili že kar nekaj pogumnih korakov. Imamo zakon o preprečevanju nasilja v družini in sprejeto resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje ter zmanjševanje nasilja v družini. Policija, zdravstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi in seveda socialno varstvo so akterji, ki so zadolženi za preprečevanje nasilja v družini.«

Vsaka regija ima koordinatorja

Povedala je še, da ima vsaka regija v državi koordinatorja za preprečevanje nasilja, ki povezuje vse službe in pristopa k oceni ogroženosti za žrtve nasilja. »Vedno se lahko obrnete na domicilni center za socialno delo in dobite podatek, kdo je koordinator na vašem področju. Koordinator vam bo pomagal poiskati pomoč.«

V zadnjih letih sta center za socialno delo in policija storila velik korak k preprečevanju nasilja, zato pogumno na svoj center za socialno delo.

Ekonomska odvisnost je mnogokrat tista, ki žrtve nasilja odvrne od iskanja pomoči, kar pa storilci izkoriščajo.

»To, da vaš soprog davi sina in vas napeljuje k samomoru, je kaznivo dejanje in o tem spregovorite tudi policiji,« je povedala sogovornica. »Vaše pismo je tudi v podporo mnogim, ki o nasilju molčijo. Tudi vi pomagate, da se zruši mit o tem, da o nasilju mnogi ne spregovorijo, ker menijo, da bo tako bolje. Toda nasilje je treba ustavljati in mu preprosto reči stop. Nasilje ni problem posameznika, nasilje v družini je družbeni problem, zato je treba nasilje odkrivati, o njem spregovoriti in ga seveda ustavljati.«

Pomoč vsepovsod

Poleg centra za socialno delo in policije se lahko vsakdo obrne na nevladne organizacije. Navajamo samo nekatere: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo ženska svetovalnica, Sekcija varnih hiš, materinskih domov in sorodnih organizacij in Zavod Ema…

»Nasilje nad žensko v družini je problem, ki se ne tiče samo žrtve in nasilneža, ampak je problem, ki se tiče nas vseh, tako policije, sodišč, učiteljev, vzgojiteljev, socialnih delavcev, zdravnikov in vseh tistih, ki se spopadajo s posledicami nasilnih dejanj.«

Zato spoštovana redna bralka, vaš pogum je tudi sporočilo vsem ženskam: nihče nima pravice, da nad vami izvaja nasilje.