Neverjetno je, kako se v digitalnem svetu odražajo naše osebne želje in cilji. Več kot polovica vprašanih (53 odstotkov) želi na spletu pokazati svoj drugi jaz oziroma svojo izboljšano »ultra osebnost« ter pravi, da si želijo biti bolj podobni osebi, ki so jo ustvarili v družabnih medijih. Načini, kako olepšati profil so različni, vendar pa se vsi, ne glede na to, od kod prihajamo, poslužujemo različnih »družabnih laži«, da bi očarali, šokirali in pritegnili svoje spletno občinstvo prijateljev in družinskih članov.

Za ženske je značilno, da svoje profile uredijo tako, da skrbno izberejo najbolj laskave slike na profilu, moški pa se osredotočajo na to, da so njihove objave zabavne in drzne. Različni odgovori v posameznih državah odražajo kulturne razlike: v Egiptu in Združenih arabskih emiratih, na primer, objavljajo intelektualne objave, da bi bili videti pametnejši, medtem ko se na Nizozemskem in Češkem uporabniki postavljajo s svojimi družinskimi člani in domačimi ljubljenci.

Digitalna lepotna preobrazba
Večina ljudi, ki so sodelovali v raziskavi, je priznala, da svojo spletno podobo priredijo zato, da bi naredili vtis na druge (59 odstotkov moških in 56 odstotkov žensk), kot drugi najpogostejši razlog za »družabne laži« pa navajajo željo po partnerju ali prijateljstvu, pri čemer je odstotek žensk (51 odstotkov) v primerjavi z moškimi (40 odstotkov) bistveno večji.

Pozorni pa nismo le na to, kakšno podobo o sebi bomo na družabnih straneh predstavili drugim, temveč opažamo tudi to, kako svoje profile olepšajo drugi. Na vprašanje, kako lahko ugotovimo, da je spletna objava izmišljena, je skoraj polovica vprašanih (48 odstotkov) odgovorila, da kot laži najlažje prepoznamo objave, ki so preprosto predobre, da bi bile resnične. Enak odstotek vprašanih pravi, da laž prepoznajo po tem, da se dejanja ne ujemajo s trditvami, ki jih posamezniki objavijo na spletu, 46 odstotkov pa jih je mnenja, da so takšen opozorilni znak umetno spremenjene fotografije.