»Čeprav so fantje v splošnem bolj zadovoljni s svojo samopodobo kot dekleta, pa je v obdobju 2002–2010 za več kot štiri odstotke narasel delež fantov, ki svoje telo ocenjujejo kot predebelo,« je povedala Andreja Drev z Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ), ki je izvedel raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010). »V tem obdobju je med fanti za skoraj dva odstotka narasel tudi delež tistih, ki so bili na dieti oziroma so počeli karkoli, da bi shujšali, delež deklet pa je padel za malo manj kot štiri odstotke. Kljub temu je na dieti še vedno več deklet (16,5 %) kot fantov (9,5 %),« je dodala Vida Fajdiga Turk z IVZ.

Fantje imajo manj zdrave prehranske navade kot dekleta
Upad zadovoljstva s telesno samopodobo ter porast deleža dietnega vedenja pri fantih v obdobju 2002–2010 lahko pojasnimo tudi z naraščanjem telesne teže med mladostniki. »Mednarodni podatki HBSC raziskave namreč kažejo, da se Slovenija po deležu čezmerno hranjenih in debelih 15-letnikov uvršča na peto mesto med 39. državami. Podatki razkrivajo tudi, da je čezmerno hranjenih in debelih več fantov (23 %) kot deklet (13 %). Poleg tega je treba opozoriti, da imajo fantje manj zdrave prehranske navade kot dekleta,« je povedala Fajdiga Turkova.

Fantje v primerjavi z dekleti redkeje uživajo sadje in zelenjavo, pogosteje pa sladkane pijače. »Slovenski mladostniki se tako glede pogostega uživanja sladkanih pijač v mednarodnem merilu uvrščajo celo na prvo mesto, saj jih vsakodnevno redno uživa kar 37 odstotkov. Sladkane pijače so visoko obremenjene z dodanimi sladkorji (liter take pijače lahko vsebuje tudi do 25 čajnih žličk sladkorja), vsebujejo pa tudi številne kombinacije aditivov, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje,« je opozoril mag. Matej Gregorič z IVZ.

Pritiski vrstnikov, medijev ...
Andreja Drev meni, da bi se morali ukrepi za izboljšanje telesne samopodobe pri mladostnikih usmerjati v zajezitev naraščanja telesne teže, v spodbujanje pridobivanja zdravih prehranskih navad in ustrezne ravni telesne dejavnosti. Po njenem je pomembno, da starši na ustrezen način sprejmejo telesno težo mladostnika, še posebej, če je ta čezmerna. Zelo pomembno je tudi, da se mladostnik zna na ustrezen način soočati s pritiski vrstnikov, medijev in modne industrije ter da svojega telesa ne ocenjuje preveč kritično.

Vir: IVZ RS