V globalni raziskavi, ki je zajela 13 držav in med drugim vključevala Veliko Britanijo, ZDA in Kanado, je jemanje zdravil za motnjo erekcije priznalo 13 odstotkov moških. V slovenski raziskavi je moških, ki so priznali, da so vsaj enkrat že vzeli zdravilo za motnjo erekcije, le 8 odstotkov. Nižji odstotek ima od držav, vključenih v globalno raziskavo, le še Portugalska (5 %). Najvišji odstotek moških, ki so že vzeli zdravilo za motnjo erekcije, je v ZDA (29 %) ter Kanadi in Mehiki (20 %).

Zlahka do ponaredkov

Slovenska raziskava je pokazala tudi, da je 21 % vprašanih, ki so že uporabili zdravilo za motnjo erekcije, zdravilo kupilo na spletu. Vprašani so kot glavni razlog za to navedli izogibanje zadregi v lekarni (76 % vprašanih Slovencev). V Sloveniji je to težava, saj so zdravila za motnjo erekcije dostopna samo z receptom v lekarnah in jih ni možno kupiti preko spleta.  Lekarne v Sloveniji na spletu namreč ne smejo prodajati zdravil na recept. Zato  zdravila, ki so kupljena na spletu, verjetno ne gredo skozi vse postopke, ki potrdijo njihovo učinkovitost in varnost ter so obvezni za zdravila na recept, ki so naprodaj v lekarnah. »Tako se zlahka zgodi, da so zdravila, kupljena na spletu, ponaredki, ki zaradi pomanjkanja aktivne sestavine nimajo učinka oziroma so lahko celo škodljivi,« pravi prim. mag. Igor Bizjak, dr. med., specialist urologije iz Splošne bolnišnice Celje.

Spolni odnos enkrat do dvakrat na teden

Rezultati raziskave, opravljene v Sloveniji, potrjujejo nekatere podobnosti v spolnem vedenju ljudi po svetu, za katere kulturne razlike ne veljajo. Tako udeleženci iz vseh 14 držav ne glede na spol in starost spolnost razumejo kot spontano aktivnost. V povprečju je le eden od desetih vprašanih dejal, da spolnost načrtuje vnaprej. V Sloveniji spolnosti vnaprej ne načrtuje 92 odstotkov vprašanih, kar je podoben odstotek kot v Avstriji, Belgiji, Švici in na Portugalskem. V povprečju imajo vprašani spolne odnose enkrat ali dvakrat na teden (v Sloveniji je povprečje 1.6 spolnega odnosa na teden, povprečje v vseh državah iz raziskave je 1.7 spolnega odnosa na teden). Starejši od 60 let imajo v Sloveniji spolne odnose v povprečju enkrat na teden.

Izogibanje spolnosti

Tako moški kot ženske uporabljajo izgovore za izogibanje spolnosti, a jih ženske (53 % Slovenija, 51 % globalno) uporabljajo pogosteje kot moški (29 % Slovenija, 30 % globalno). Najpogostejši izgovor za izogibanje spolnosti je tako pri moških kot pri ženskah utrujenost. Raziskava je pokazala tudi, da obstajajo kulturne razlike glede pogovora z zdravnikom o težavah v spolnosti. V Sloveniji je z zdravnikom o težavah v spolnosti že spregovorilo 13 odstotkov vprašanih (15 % moških in 9 % žensk), medtem ko so vprašani iz Mehike, ZDA in Kanade glede tega bolj odprti. Tam je namreč z zdravnikom o težavah v spolnosti že spregovorilo več kot 30 odstotkov vprašanih. V Sloveniji je 15 odstotkov vprašanih odgovorilo, da z zdravnikom ne spregovorijo o svojih težavah v spolnosti, ker se jih preveč sramujejo.

Kot pravi Irena Rahne Otorepec, dr. med., psihiatrinja iz Ambulante za spolne motnje, motnja erekcije ne vpliva samo na spolno življenje partnerjev, ampak na njuno razmerje v celoti. Spolnost namreč zadovoljuje tako čustvene kot fizične potrebe partnerjev. »V mnogih razmerjih motnja erekcije pripelje do izgube zaupanja med partnerjema, saj moški o svoji težavi ne želijo spregovoriti s partnerko,« pojasnjuje Rahne Otorepčeva.