Zavedamo se, da je izguba bližnje osebe zelo občutljiva tema, o kateri žalujočim gotovo ni lahko govoriti, saj lahko tak pogovor vzbudi močna čustva, ob katerih nam je težko. Naš cilj je v okviru raziskave oblikovati smernice za strokovne programe pomoči ljudem, ki so se ob izgubi bližnje osebe znašli v stiski. Trdno smo prepričani, da so pri tem neprecenljive izkušnje vseh, ki so sami doživeli izgubo bližnjega, zato vas prosimo, da preberete naše vabilo in se odločite, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati v raziskavi, v kolikor ste izgubili bližnjo osebo oziroma vabilo posredujete žalujočemu, ki ga morda poznate.

V raziskavo se lahko vključi vsak polnoletni moški ali ženska, ki je izgubil/-a bližnjega družinskega člana (starša, partnerja ali otroka) in sta od smrti minili ena do dve leti.

Raziskava je sestavljena iz izpolnjevanja vprašalnikov in usmerjenega pogovora. Vaše sodelovanje bo prostovoljno in anonimno. Naše izkušnje kažejo, da lahko takšen pogovor pomaga tudi vam.

KONTAKTI:

Če vas zanima sodelovanje ali v primeru vprašanj glede raziskave, nas lahko pokličete na:

- stacionarno tel. številko: 01 5874 944,

- mobilno številko: 031 796 536, lahko nam pošljete tudi sms,

- ali nam pišete na e-naslov: raziskava.zalovanje@gmail.com

 

                 Mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped.                    Prof. dr. Onja Tekavčič Grad, klin. psih. spec.

koordinatorka raziskovalnega projekta                        vodja raziskovalnega projekta 

Raziskava poteka na Psihiatrični kliniki Ljubljana v sodelovanju s Kliniko Golnik in Inštitutom Andreja Marušiča, podprta pa je s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Raziskovalci smo strokovnjaki z izkušnjami na področju dela z ljudmi v duševni stiski.