Avtor je prepričan, da lahko poznavanje skritih vplivov tega, kar kupujemo, spremeni naše namere, naše delovanje in naposled trg sam. Prav zavedanje o tem, da je kupec s svojo kupno močjo pravzaprav glavni ustvarjalec dinamike tržnega gibanja, nam lahko na poti do vestne potrošnje

goleman_ekoloska_inteligenca_opr_1.jpg
ustvari popoln preobrat. 

Goleman, psiholog, znanstveni novinar in avtor javnost prebuja že od časa, ko z jasno sliko o svetu čustvene inteligence  in njenemu pomenu na poti opolnomočenja svoje biti, prebudi spreče, v razum zaverovane posameznike, diktature prepričanj v svetost razumske nadvlade. Z novo knjigo poseže v svet osvetljevanja informacij o skritih vplivih, ki jih imajo na naše bivanje izdelki in veliko pozornosti nameni odslikavi tega, kako bi lahko ekološko usmerjen potrošnih dolgoročno pozitivno vplival na svet, ki je vsaki dan bolj v krizi.

Odkrito spregovori o manipulacijah, ki se v imenu »eko« manije in mode izvajajo v svetu ekonomije in potrošnika na različne načine oboroži z informacijami, ki presegajo osebni interes. Zanimivo branje, ki odpira mnoge uvide v svet »zelene revolucije«.

Založba Mladinska knjiga