»Ura zaupnega pogovora s strokovnjakom torej ni privilegij le za tiste, ki si to lahko finančno privoščijo,« je dejala Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine, vodja projekta svetovalnice Tu smo zate in predstojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Svetovalnica deluje v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15. do 18. ure. V okviru tega delovnega časa lahko pridejo posamezniki v svetovalnico. Na pogovor se lahko naročijo osebno v svetovalnici, po telefonu 031 778 772 ali po e-pošti svetovalnica@zzv-ce.si. Ker ne potrebujejo napotnice, je zanje obisk svetovalnice in dostop do strokovne pomoči še enostavnejši. Pogovor s strokovnjakom traja od 45 do 60 minut.

Pogovor s strokovnjakom dokazano deluje

Izkušnje iz svetovalnice potrjujejo, da lahko pogovor s svetovalcem posamezniku v duševni stiski prinese razbremenitev, upanje in nove moči za spreminjanje trenutnega položaja na bolje. »Pogovor s strokovnjakom dokazano deluje. Včasih človeku zadostuje že prijazna spodbuda, da se predrami in stori korak naprej, drugič je potrebnih več pogovorov, včasih pa je svetovalni proces globlji in traja več mesecev. V svetovalni ekipi imamo 12 visoko usposobljenih in predanih strokovnjakom, ki jim klienti zaupajo. S svetovalnico smo ponudili tisto, kar sodobni človek, razpet med številne vloge, izzive in pritiske, vedno bolj potrebuje – varno, intimno okolje, v katerega lahko vstopi brez napotnice in dolgega čakanja. Potrebuje razumevanje, psihično razbremenitev in podporo pri iskanju novih poti, ki so mnogokrat na dosegu roke, a jih v stiski ne zazna,« je povedala Nuša Konec Juričič.

Najpogostejše so partnerske težave

Od ustanovitve do danes je pomoč v svetovalnici poiskalo skoraj 300 posameznikov, trenutno jih je v obravnavi 56. Povprečna starost klientov je okoli 43 let, med njimi je več kot 30 odstotkov moških. Večina klientov ima srednjo, višjo ali visokošolsko izobrazbo, med njimi je okoli 11 odstotkov nezaposlenih, okoli 12 odstotkov pa je dijakov in študentov. Med najpogostejšimi problemi, zaradi katerih iščejo pomoč, so težave v partnerskih odnosih in težave starševstva, sledijo drugi medosebni odnosi, ločitev in osamljenost, smrt bližnjega, izguba smisla življenja, učne težave, depresija in druge duševne motnje. Večina klientov ob zaključku svetovanja po oceni svetovalcev kaže pozitivno spremembo počutja.