Slovenci spadamo v sam svetovni vrh po količini popitega alkohola in s tem povezanimi posledicami. »Še posebej zaskrbljujoče je stanje med mladostniki. Mladi pri nas pijejo vedno bolj zgodaj in se pogosteje opijejo kot v povprečju v državah EU. To je še posebej skrb vzbujajoče, če vemo, da prav v skupini mladih od 15 do 29 let alkohol predstavlja najpomembnejši dejavnik tveganja za umrljivost, največkrat v povezavi z nesrečami in samomorom,« je povedala Vesna-Kerstin Petrič z MZ in dodala: »S kampanjo "Navijam 0,0" bi radi ustavili naraščajoče nasilje in nestrpnost na športnih prireditvah, ki mu velikokrat botruje prav prevelika količina popitega alkohola, preprečili številne prometne nesreče, ki se zgodijo na ta račun, predvsem pa bi radi prispevali k večji ozaveščenosti o tem, da za alkohol ni prostora niti v prometu, niti v športu. 

Kampanjo za mlade bodo izvajali mladi
Akcijo za mlade bo izvajala Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija. »Za namen kampanje bomo pripravili silikonske zapestnice z napisom »Navijam 0,0«, ki jih bomo razdeljevali na izbranih tekmah in spremljevalnih prireditvah. Da bi se čim bolj približali mladim, bomo za namen kampanje ustvarili spletno stran www.nula-nula.si, ki je povezava na spletno omrežje Facebook, ki ga mladi v Sloveniji zelo uporabljajo. Z »lajkom« strani se lahko uporabnik pridruži skupnosti posameznikov, ki podpirajo slovenske košarkarje trezni in na tak način med drugim pokažejo solidarnost do tistih, ki jim je alkohol v preteklosti zagrenil življenje. Akcija je prostovoljna, vsak posameznik se za priključitev akciji odloči sam in po lastni volji,« je povedal Jan Peloza iz mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in dodal, da v kolikor posamezniki, ustanove in podjetja želijo večje količine zapestnic, jih lahko naročijo tudi sami pri Brez izgovora Slovenija, ki jih bo naročnikom dostavila za minimalen strošek izdelave.