Kako bo potekala njuna delavnica?

Skozi praktične primere bosta Kirsten Seidenfaden in Piet Draiby predstavila, kako se z uporabo novih pristopov v komunikaciji lahko izognemo ponavljajočim zapletom v odnosih in ustvarimo pozitivno naravnano okolje. Razumevanje mentalnih in čustvenih dogajanj pri drugih in v sebi je psihološki temelj, ki nam omogoča učinkovito sobivanje z drugimi. O tem govori do sedaj v Sloveniji še neznan koncept, imenovan mentalizacija, ki se v svetu vse bolj uveljavlja kot pomemben segment razumevanja odnosov.

Predstavila bosta načine izražanja in prepoznavanja čustev, telesnih sporočil in miselne namere v vedenjih drugih in pri sebi. S tem lahko kot učitelji, vzgojitelji in starši postanemo bolj osredotočeni na to, kako se prepletajo dogajanja v otrokovem in v našem umu. Spregovorila bosta tudi o konkretnih primerih dialogov, ki omogočajo, da s preprostim pristopom obvladujemo neželena in vztrajna konfliktna področja, v katerih nastopajo medsebojni boji zaradi razlik, ki se pojavljajo med ljudmi v kontekstu šolske skupnosti in v družini. Ozadje celotnega psihološkega razvoja je sprejemajoč pristop, ki omogoča ustvarjanje bližine. Gre za dve plati istega kovanca, ki vzajemno delujeta od rojstva do zrelega in funkcionalnega človeškega bitja.