Podatki za Slovenijo kažejo, da je umrljivost zaradi poškodb v prometu, padcev in zastrupitev še vedno precej višja od povprečja v razvitih evropskih držav in to kljub številnim programom in ukrepom za zagotavljanje varnosti. »V prometu je treba zmanjšati predvsem umrljivost v nezgodah zaradi alkohola,« je poudarila mag. Mateja Rok Simon z Inštituta za varovanje zdravja.

Izboljšati je potrebno podatke o poškodbah
Na ravni EU je bila že pred časom prepoznana potreba po informacijah s področja varnosti pri delu in varnosti v cestnem prometu, zato so na teh dveh področjih že vzpostavljeni specifični sistemi poročanja. “Slabše pa je stanje na področju poškodb doma in v prostem času. V večini evropskih držav o tej stroškovno pomembni zdravstveni temi ni enotnih informacij, zato države pogosto ne vedo, kako obvladovati ta problem,“ ugotavlja mag. Rok-Simonova.

V Sloveniji že od leta 2006 spremljamo podatke o poškodbah, vzrokih in okoliščinah nastanka le-teh skladno z metodologijo Evropske baze podatkov o poškodbah. Trenutno je zagotovljeno le poročanje o poškodbah, sprejetih na zdravljenje v bolnišnico, v naslednjih letih pa načrtujemo uvedbo novega sistema poročanja tudi v službe za nujno medicinsko pomoč.

Vir: IVZ RS