»S tovrstno svetovalnico smo zagotovili preprosto dostopno in cenovno ugodno psihološko pomoč ljudem, ki se znajdejo v prehodni duševni stiski. Če poiščejo pomoč v svetovalnici in se vključijo v kakovostno strokovno svetovanje, imajo več možnosti, da se težave ne poglobijo, stisko lahko hitreje prebrodijo in razrešijo. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje bomo skušali zagotoviti sredstva za ohranitev svetovalnice tudi v bodoče. Ugotavljamo pa, da bi morale biti tovrstne svetovalne storitve sistemsko uvrščene v redne oblike pomoči in čim bolj enakomerno dostopne prebivalcem celjske regije in Slovenije,« je ob tretji obletnici delovanja svetovalnice povedala Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja in vodja projekta svetovalnice Tu smo zate.

Povprečna starost obiskovalcev je okoli 43 let, med njimi je več kot 30 odstotkov moških. Večina jih ima srednjo, višjo ali visokošolsko izobrazbo, med njimi je približno desetina nezaposlenih. Med najpogostejšimi problemi, zaradi katerih iščejo pomoč, so težave v partnerskih odnosih in težave starševstva, sledijo drugi medosebni odnosi, ločitev in osamljenost, smrt bližnjega, izguba smisla življenja, depresija in druge duševne težave. V svetovalnici poišče pomoč tudi vedno več staršev najstnikov. V zadnjem letu na vrata svetovalnice potrka tudi vse več dijakov in študentov.