Politika zlorabila položaj

Ogorčena je ne le Civilna iniciativa za samostojni Notranjski muzej, ki opozarja, da muzej po sporni pripojitvi in pod nestrokovnim vodstvom krši temeljne kriterije muzejske stroke, temveč tudi strokovna javnost. »Poleg tega, da direktorica nima nobenega strokovnega znanja za vodenje takšne ustanove, je njeno diplomsko delo še plagiat. Z vidika muzejske stroke in muzejske etike zato zahtevamo, da odstopi,« je jasna dr. Marjeta Mikuž, vodja Službe za nepremično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije in članica Slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM Slovenije). Vsako drugačno ravnanje po njenem mnenju pomeni izgubljanje verodostojnosti muzejev, s tem pa posledično tudi naše kulturne dediščine.

»Kakovosten Notranjski muzej je prvi pogoj, da bomo varovali dediščino v tem okolju. Dediščino ohranjamo od včeraj za danes zato, da bi lahko preživela za jutri. Je vrednota, ki jo je težko znanstveno dokazati, je stvar etike in morale. Nekdo, ki se mu zgodi nekaj takega, kot je plagiatorstvo, v muzeju nima mesta,« je odločna tudi dr. Verena Vidrih Perko, muzejska svetnica iz Gorenjskega muzeja Kranj in članica ICOM Slovenija. Tudi sama je prepričana, da bi bilo treba razrešiti tako direktorico kot svet zavoda, ki je bil očitno namenoma imenovan tako, da ne deluje. »Kakor hitro politika zlorabi svoj položaj, so posledice lahko resne,« opozarja dr. Vidrih-Perkova, ki je že pred tremi leti zelo odločno nasprotovala »sramotni« pripojitvi muzeja zavodu Znanje zaradi okrnjenja njegove strokovne avtonomije. A občina se za opozorila stroke takrat ni zmenila, ministrstvo za kulturo pa nima pristojnosti za izpodbijanje spornega občinskega akta, saj je občina pri odločanju o statusih in organizaciji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, samostojna.

Plačujejo, a nimajo »nadzornika«

Tudi na ministrstvu tako z veliko zaskrbljenostjo spremljajo primere, ko za vodenje (občinskih) kulturnih javnih zavodov niso bili izbrani strokovno kompetentni kandidati ali zavodi niso delovali skladno s svojim poslanstvom. »Menimo, da vodenje kulturnih zavodov ob izkazani strokovni izobrazbi, znanju in izkušnjah zahteva osebe, ki so dovolj občutljive za spodbujanje aktivne vloge tovrstnih zavodov v lokalnem okolju, kjer delujejo in ga bogatijo,«  pravijo. Mikuževa je zato že predlagala zakonsko spremembo, po kateri bi bil direktor muzeja oziroma muzejske ustanove lahko le muzealec oziroma oseba z visoko izobrazbo, ki bi imela opravljen tudi izpit iz muzeologije. Notranjski muzej je namreč izstopajoč, a ne edini primer, ko zaradi slabe zakonodaje in političnega trgovanja muzej obvladuje (lokalna) politika.

Ministrstvo za kulturo Notranjskemu muzeju sicer na leto namenja okoli 250.000 evrov za izvajanje nalog državne javne službe. Zgovorno je že dejstvo, da je muzej med vsemi 35 pooblaščenimi slovenskimi muzeji prejel najmanj denarja za programske materialne stroške, ki so v veliki meri odvisni od kakovosti prijavljenega programa.

Kljub temu pa veljavne pravne podlage ministrstvu kot večinskemu financerju ne omogočajo imenovanja svojega predstavnika v svet zavoda. S spremembo krovnega zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo naj bi se pristojnosti večinskega financerja razširile. »Po novem naj bi imel v svetu svojega predstavnika, imel pa bi tudi več pristojnosti v zvezi z imenovanjem direktorja in pri izvajanju nadzora,« odgovarjajo na ministrstvu.

Postavili bodo stalno razstavo krasa

Aktualni svet zavoda medtem brani Kidričevo, ker naj bi po besedah predsednika Boštjana Udoviča imela »vodstvene in organizacijske sposobnosti ter sposobnost pridobivanja sredstev«. Kot nam je dejala tudi sama, je muzej pod njenim vodstvom prejel znatna nepovratna evropska sredstva za postavitev stalne razstave mednarodne razsežnosti, ki bo predstavljala kras. Dr. Mikuževa ocenjuje, da so takšne izjave zavajajoče. »To vodstvo si ne more pripisati zaslug in se kititi s tem. Gre za predhodno dolgoletno delo in povezave strokovnih delavcev.« Ob tem še opozarja, da tudi stalna razstava ne bo dovolj, če ne bo povečala atraktivnosti in zdaj zelo slabega obiska muzeja.