Strokovnjaki združenja CEEMAN in IEDC – Poslovne šole Bled so vnovič naredili analizo o skritih zmagovalcih, podjetjih, ki globalni uspeh dosegajo na specifičnih ozkih tržnih nišah. Obravnavali so podjetja iz 17 držav, med katerimi so tudi slovenske gazele in druga podjetja, kot so Akrapovič, Atech elektronika, Bia Separations, Bisol, Hidria in Instrumentation Technologies.

Ugotovitve raziskave so strnili v knjigi Skriti zmagovalci v srednji in vzhodni Evropi in Turčiji – Oblikovanje tržne niše (Hidden Champions in CEE and Turkey – Carving Out a Global Niche), ki jo bodo predstavili na mednarodni konferenci o skritih zmagovalcih 22. maja na Dunaju. »Ker je knjiga naravnana zlasti na bralce poslovne literature, se osredotoča na področja voditeljstva, trženja, upravljanja financ, trajnostnega razvoja in inovacij pri teh uspešnih podjetjih v regiji srednje in vzhodne Evrope. Na konferenci bomo predstavili glavne ugotovitve knjige in slišali, kaj je novo pri skritih zmagovalcih, odkar je bila narejena raziskava. Zanimivo bo slišati, kako razvijajo posel, kateri izzivi in nove priložnosti so se pojavili na nišnih trgih v svetu in kateri v njihovem primarnem okolju srednje in vzhodne Evrope,« je napovedala dr. Danica Purg, direktorica in dekanka IEDC – Poslovne šole Bled.

Slovenija ima potencial za nove skrite zmagovalce

Sama je sicer prepričana, da je v Sloveniji še več skritih zmagovalcev in da obstaja velik potencial za nastanek novih. »Zanimiva je primerjava: na primer Švedska ima dva skrita zmagovalca na milijon prebivalcev, Slovenija jih ima šestnajst na dva milijona. Resnično smo med naj inovativnejšimi družbami v svetovnem merilu. Pravkar sem se vrnila iz Kolumbije, kjer sem v Bogoti videla na izložbenem oknu velike trgovine z motorji zapisano ime Akrapovič, ki je eden od skritih zmagovalcev. Ali ni to odlično?« razmišlja dr. Danica Purg.

Dr. Hermann Simon, ki je prvi začel spremljati skrite zmagovalce sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, pravi, da so glavne značilnosti menedžerjev nišnih zmagovalcev, ki jih mi prepoznavamo kot skrite zmagovalce, močna osebnost, strast do posla, izjemna strokovnost in odgovornost ter visoke ambicije. Tudi dr. Purgova jih vidi tako. »Povsem je strinjam z dr. Simonom. Ne moreš biti uspešen brez strasti do posla, naprednega znanja, profesionalnega odnosa in ambicij. Skriti zmagovalci vzpostavljajo nova pravila igre, še več, pogosto ustvarjajo novo igro. Seveda pa je njihova velika prednost v njihovi visoki usposobljenosti, ki je na svetovni ravni.«

Pozornost dajejo etiki in trajnostnemu razvoju

Sicer pa danes vedno več podjetij posveča pozornost tudi vprašanjem etike in trajnostnega razvoja. Skriti zmagovalci so v okviru svojega posla oziroma panoge zelo pozorni do vprašanj trajnostnega razvoja in okoljskega vpliva. »Za številne pomeni trajnostni razvoj pomemben element v njihovi učinkovitosti in v ustvarjanju dodane vrednosti za stranke ali pa kot vodilo za razvoj novih izdelkov in inovacij. Tukaj bi lahko omenili kar nekaj podjetij, na primer Hidrio, Seaway, Pipistrel in druge. Pomembna je njihova vpetost v lokalno okolje, saj so v večini primerov v manjših mestih. Bližina in prispevek lokalni skupnosti sta zelo pomembna. To je za enakomernejši gospodarski razvoj države ter umeščanje talentov v ta okolja zelo pomembno. Veseli me, da vidimo pri skritih zmagovalcih veliko takšnih povezav. Želim si, da bi se tako nadaljevalo tudi v prihodnje, hkrati ko ta podjetja rastejo in večajo mednarodni doseg,« poudarja dr. Danica Purg.