Brezposelnost med mladimi je tudi v Sloveniji že pred časom dosegla evropsko raven, saj je brez zaposlitve vsak četrti, star od 18 do 29 let, diplomanti ljubljanske univerze pa v povprečju na prvo zaposlitev čakajo deset mesecev.

Medtem ko je lani na festivalu sodelovalo nekaj več kot deset predstavnikov podjetij, ki so želeli spoznati mlade talente, prihajajoče na trg dela, predvsem pa jim svetovati, kako iskati zaposlitev in kako si pridobivati prve delovne izkušnje, želijo Karierni centri letos privabiti še več podjetij. Mladi naj bi imeli tokrat priložnost govoriti s kar okoli 50 predstavniki podjetij. »S festivalom sporočamo, da Univerza v Ljubljani povezuje in mreži:  študente, delodajalce in vse, ki želijo prisluhniti mladim na drugačen, kreativen način. Zato vabimo na trg vse študente, ki znajo samozavestno in inovativno predstaviti svoja znanja in veščine, in vse, ki vanje verjamejo. S tem želimo sporočiti tudi, da je treba mladim na njim zanimiv način približati izzive in priprave za prehod na trg dela. Sodeč po odzivu je delodajalcem ta pristop blizu. Marsikateri delodajalec, bodisi iz gospodarstva bodisi iz institucij, med mladimi na tak način najde kadre, ki prinašajo drugačne, izvirne poglede na dejavnost, v kateri deluje, pa tudi talente,« je dejala dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica univerze.

Pred dogodkom še pripravljalne delavnice

Za vse študente in diplomante, ki so se do četrtka že prijavili na hitre zmenke z delodajalci, bodo svetovalci Kariernih centrov Univerze v Ljubljani izvedli pripravljalne delavnice. Zanimanje med študenti je letos veliko, saj se je na hitre zmenke z delodajalci prijavilo 230 študentov. Projekt Karierni center UL – stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zamudniki se na delavnice še lahko prijavijo, uvrstili jih bodo na čakalni seznam, kar pomeni, da se bodo ob morebitnih odpovedih lahko vključili na hitre zmenke. Na delavnicah jim bodo svetovalci Kariernih centrov med drugim pomagali pripraviti in vaditi kratko osebno predstavitev, tako imenovani elevator pitch. To je predstavitev kandidata, ki mora biti vsebinska in hkrati zanimiva, ob tem pa ne daljša od vožnje z dvigalom v stolpnici.

»Na festivalu bodo udeleženci pridobili izkušnje, kako je na kratkem zaposlitvenem razgovoru, za katerega pa se je treba primerno pripraviti. V njem naj v pogovoru s predstavnikom podjetja povzamejo svoje dosedanje dosežke in izkušnje, spomnijo, na kateri projekt so v svojem življenju najbolj ponosni, pripravijo naj tudi motivacijsko pismo, življenjepis, kar jim bo tudi olajšalo pripravo kratke osebne predstavitve,« je med drugim pojasnila Ivanka Stritar, svetovalka Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Študentom svetujejo izdelavo CV-vizitke

Ker je hitri zmenek v celoti omejen na pet minut, je vaja kratke osebne predstavitve nujna. Pri predstavitvi je namreč zelo pomembna jedrnatost in jasnost, ta pa se kaže tako v posameznikovi verbalni kot tudi neverbalni komunikaciji. Sestavni del učinkovite predstavitve sta seveda tudi pozitivna naravnanost in urejenost. »Za hitre zmenke, sejme in druge interaktivne dogodke svetujemo izdelavo in uporabo CV-vizitke, ki na kratko povzema CV in vsebuje ključne kontaktne podatke. CV-vizitka je inovativna, praktična in med delodajalci zelo dobro sprejeta pisna predstavitev. Vsekakor je ključno, da iskalci zaposlitve vedo, s kom govorijo, kar pomeni, naj se pozanimajo o podjetju, kaj so poslanstvo, vizija podjetja, zadnji in osrednji produkti/storitve in projekti…« svetuje Stritarjeva.

Vsekakor je festival izjemno dobra priložnost, da bodoči iskalci zaposlitve predstavnike podjetij vprašajo tudi o možnostih sodelovanja v obliki študentskega dela, projektov ali zaposlitve, se dogovorijo za sestanek oziroma bolj poglobljeno srečanje, spregovorijo o načrtih zaposlovanja v prihodnje ter o zaposljivosti svojega profila v njihovem podjetju. Seveda pa jih lahko vprašajo tudi za komentar njihove predstavitve ter za nasvet, kako še lahko izboljšajo lastno zaposljivost po koncu študija.