Ti so se v aprilu prvič po lanskem maju, ko je takratni guverner ameriške centralne banke Ben Bernanke omenil možnost postopnega zniževanja obsega monetarnih spodbud, začeli vračati v omenjene obveznice prek opaznejših denarnih prilivov. Te ob skoraj sedemodstotni donosnosti do dospetja zagotovo predstavljajo vse bolj mamljivo naložbeno priložnost, še posebej ob hkratnem upadanju oziroma izredno nizkih donosnostih do dospetja alternativnih, a bolj varnih naložb. Mnogi analitiki menijo, da do še večjega povratka vlagateljev in njihovega denarja v regijo manjka le še prepričljivejši znak o višji gospodarski rasti držav, kot jo beležijo trenutno. Še posebej bi bil ta dobrodošel, če bi prišel iz Kitajske, kjer se spopadajo z upočasnjevanjem rasti bruto domačega proizvoda proti sedmim odstotkom na leto. Dodaten, vendar verjetno zgolj kratkoročen negativni učinek v zadnjih tednih izvira iz rusko-ukrajinskega spora, ki povečuje geopolitična tveganja in med vlagatelje vnaša nemir.