Evropsko Združenje zdravnikov družinske medicine vsako leto podeli nagrado za evropskega zdravnika leta (angl. 5-star doctor award). Nagrado prejmejo zdravniki, ki so po mnenju mednarodne komisije pustili pomemben pečat na zdravju posameznika in skupnosti s pomočjo lastnih prispevkov k zdravstveni oskrbi ter stroki. Nagrada je namenjena promociji globalnega razvoja družinske medicine, povezovanja in partnerstva.

Nagrada je prav gotovo prišla v prave roke, saj so vplivi doc. dr. Antonije Poplas Susič, specialistke družinske medicine, na politiko zelo pomembni. Kot svetovalka ministra za zdravje je leta 2011 uvedla pilotni projekt referenčnih ambulant družinske medicine, ki predstavlja nov pristop k obravnavi bolnikov na primarni ravni zdravstvenega varstva. Antonija Poplas Susič je bila ustanovni in idejni vodja tega projekta, pri katerem je tesno sodelovala s skupino strokovnjakov z akademskega, ekonomskega in političnega področja. S pomočjo te skupine ji je uspelo ustvariti primerno okolje za uspešno implementacijo tega projekta v prakso.

Antonija Poplas Susič je zdravnica družinske medicine s 25 let izkušenj dela v družinski medicini (ZD Ljubljana) in z več kot 15 let izkušenj kot učiteljica v družinski medicini. Trenutno je strokovna direktorica ZD Ljubljana. Objavila je nekaj izvirnih znanstvenih člankov v revijah, indeksiranih v Medline. Sodelovala je pri več mednarodnih raziskovalnih projektih s področja tveganega pitja alkohola in je tako uveljavljena raziskovalka na mednarodnem področju družinske medicine. Ima akademski naziv docentke za področje družinske medicine in aktivno sodeluje pri poučevanju študentov, specializantov in zdravnikov družinske medicine. Bila je vključena v projekt Svetovne banke pri izvajanju specializacije iz družinske medicine v Črni gori kot svetovalka.

Nagrado je prvič dobila Slovenka. S tem se je doc. dr. Antonija Poplas Susič uvrstila v izbor svetovnega zdravnika leta, ki bo razglašen leta 2016 na konferenci Wonca World v Riu de Janeiru. mh