Doktorat Nade Verdel o »spominu« vode, ki posega na področje homeopatije, ima lahko daljnosežne posledice. Verdelova je, tehnično gledano, ugotavljala, da voda, ki jo je pod določenimi pogoji pustila stati, spremeni svoje električnoprevodne lastnosti. To je pripisala informacijam, ki naj bi se zapisale v strukturo vode.

Informacija v trenutku izgine

Profesor Dušan Hadži s Kemijskega inštituta, ki lastnosti vodikovih vezi v molekulah vode preučuje že šestdeset let, pa opozarja, da se »informacija«, ki naj bi bila vtisnjena v vodo, hitro izgubi. »Res je, da se molekule vode medsebojno organizirajo, vendar se vse dogaja v času milijoninke milijoninke sekunde. Dogajanje v vodi je zelo dinamično in že naslednji trenutek so strukture drugačne.« Zato, pravi Hadži, ni mogoče, da bi se določene nove strukture – oziroma »informacije« – ki bi nastale pod zunanjim vplivom, trajno ohranile. Zato se sprašuje, kako je mogoče, da so doktorsko delo Nade Verdel potrdili celo na univerzi. Trditev, da je voda trajno spremenila lastnosti, namreč ni bila znanstveno dokazana, pravi Hadži.

Danes večina znanstvenikov po svetu ne priznava, da bi lahko voda trajno shranila informacijo o snoveh, s katerimi je prišla v stik. To je sicer bistvo homeopatije, milijardnega zdravilskega posla, ki ga vendarle podpira dovolj znanstvenikov, da se je že ustvarila »vzporedna« znanstvena skupnost, ki raziskovalne dosežke s tega področja vzajemno podpira in nagrajuje.

Poročali smo že, da pred tremi leti na matični biotehniški fakulteti Verdelova s svojimi ugotovitvami ni prodrla. Profesorji, pred katerimi je doktorat zagovarjala, so ocenili, da »informiranje« vode ni mogoče, v znanstvenem smislu pa so kritizirali predvsem metode, ki jih je uporabila. Mentor Verdelove, profesor Igor Jerman z inštituta Bion, pa pravi, da so nova spoznanja o lastnostih vode za znanost prelomna in da mnogi znanstveniki ne razumejo bistva. »Delo Nade Verdel dokazuje urejenost vodnih struktur, ki je lahko tudi dinamična urejenost,« pravi Jerman. »Verdelova ima s tega področja objavljene tri znanstvene članke, ki so doživeli tudi citate in pohvale. Na podlagi svojih odkritij je bila povabljena tudi k nadaljnjemu raziskovanju k uglednemu znanstveniku v Izrael.« Verdelova se je po padcu na zagovoru pritožila na »višjo stopnjo«, na univerzo, kjer ji je letos uspelo. Kot prva v zgodovini ljubljanske univerze je doktorirala kar tam, pri čemer je bil član komisije tudi rektor Ivan Svetlik. Tisti, ki doktoratu Verdelove oporekajo, opozarjajo, da je ljubljanska univerza prestopila mejo, za katero je med znanstvena dela mogoče uvrstiti marsikaj spornega.

Vračanje 30.000 evrov

Jerman opozarja, da so se zapleti z doktoratom začeli že, ko so pristojni na biotehniški fakulteti »prvič potrdili, da je doktorsko delo zrelo za zagovor, kar normalno pomeni, da delo ustreza standardom za doktorat«. Zato so po njegovem mnenju »v okviru zagovora doktorat devalvirali za nazaj«. Državna agencija Spirit, ki financira mlade raziskovalce iz gospodarstva, zaradi zapoznelega zagovora doktorata od inštituta Bion zahteva tudi vračilo trideset tisoč evrov, ki jih je inštitut prejel za delo Verdelove. V skladu s pogodbo o financiranju bi morala doktorirati že leta 2011. A na Bionu so se na zahtevek pritožili, češ da je bila zamuda posledica proceduralnih zapletov, na katere niso mogli vplivati.

Jerman pravi, da takšnega odpora, kljub temu da raziskovanih lastnosti vode večina znanstvenikov ne sprejema, ni pričakoval. »Navsezadnje je s tega področja leta 2005 brez težav doktoriral moj kandidat Rok Krašovec, ki danes uspešno raziskuje v Manchestru.« Odpor proti novim spoznanjem o »spominu« vode, ki ga sam raje imenuje »dinamična urejenost« vode, je po njegovem mnenju posledica konservativnosti znanstvenih krogov. Znanstvena spoznanja, ki odpirajo nove dimenzije, so bila v vsej zgodovini pospremljena z obsojanjem, pravi. »Jaz se v svojih teorijah o vodi sklicujem na novejšo kvantno teorijo polja, bistveno pa je, da naši in mnogi tuji poskusi verodostojno kažejo, da voda res lahko za dalj časa ohranja spremenjeno urejenost,« pravi Jerman.

Vendar profesor Hadži tega ne sprejema. »Tudi v prihodnosti, ko bodo analitične metode za preučevanje vode še izboljšane, ne bomo o vodi spoznali ničesar novega. Že današnje metode preučevanja so dorasle ravni strukture vode, s katero se ukvarja Verdelova.« Dopušča sicer možnost, da bodo v prihodnosti odkrite tudi nove lastnosti vode. A če že, bodo to lastnosti, ki jih tudi homeopatija danes še ne more utemeljeno predvidevati.

Verdelova zdaj čaka na slovesno podelitev naziva. Nekateri znanstveniki pravijo, da bi bilo treba to še pravočasno preprečiti.