Medtem ko je stečajni upravitelj Svee Zagorje Tomaž Kos poslovne prostore v Starem trgu pri Ložu in v Litiji brez težav oddal petim najemnikom, se bolj zapleta pri najemu proizvodnih prostorov v Zagorju in Litiji, za katere je bil sicer najboljši ponudnik Diga Ing, slovenska podružnica turške Diga Companies Group. Ta ima namreč veliko težav pri pridobivanju 200.000 evrov visoke bančne garancije za najem prostorov, saj jo skuša pridobiti že več kot dva meseca, Kos pa bo po večkratnem podaljševanju rokov za dostavo garancije zdaj prostore ponudil še drugim zainteresiranim ponudnikom.

Čakajo na denar z Nove Zelandije

Kot je Kosu v elektronskem sporočilu sredi aprila pojasnjeval Saleh Arfan, predsednik turške skupine, so imeli pri slovenskih bankah veliko težav s pridobivanjem bančne garancije, zato so jo skušali pridobiti prek slovenske podružnice Sberbank. A ker ta ni del sistema, ki bi omogočal izmenjavo transakcije z njihovega računa v Novi Zelandiji, so se morali obrniti na glavno banko Sberbank v Moskvi, to pa je po njihovem tudi razlog, da pridobivanje garancije traja toliko časa. Arfan je ob tem Kosa zaprosil za osem dodatnih dni, na koncu pa poudaril, da so njihovi nameni za zagon proizvodnje v Zagorju zelo resni in da bodo delo začeli mesec dni po podpisu pogodbe o najemu prostorov. Enako vsakič zatrjuje tudi Miha Petrič, Arfanov zastopnik v Sloveniji in soustanovitelj Dige Ing, vendar bančne garancije kljub vsemu še niso dostavili.

Spomnimo, da je turška Diga Companies Group Sveo že lansko pomlad nameravala dokapitalizirati, a so nato od namere odstopili, zato zavlačevanje z dostavo bančne garancije za najem proizvodnje in blagovne znamke nekdanjih zaposlenih ne preseneča. »To smo pričakovali. Gre za iste partnerje in za najem so ponudili toliko, da so izrinili vse druge ponudnike, kaj se skriva v ozadju tega početja, pa nam ni znano,« je dejal Antonio Buovski, ki je s skupino nekdanjih zaposlenih načrtoval nadaljevanje proizvodnje v okviru zadruge, a pravi, da je zdaj za to prepozno. Nekaj jih je namreč že odprlo samostojno podjetje, poleg tega stroji stojijo že toliko časa, da bo njihov ponovni zagon zelo drag, iz meseca v mesec pa bledi tudi blagovna znamka, ocenjuje Buovski, ki se obenem sprašuje, zakaj se na vnovično zavlačevanje Turkov niso odzvali ne na občini ne v Regionalnem centru za razvoj Zagorje, kjer so bili sicer v zadnjih dveh letih tudi solastniki Svee.

V kuhinje ne verjamejo več

Sedaj bo stečajni upravitelj Kos očitno moral iskati novega najemnika. Kdo so interesenti, ni povedal, Buovski pa je slišal, da sta se za najem zanimali Ikea, ki bi v Zagorju najverjetneje imela le skladišče, in Zlatarna Celje. V nadaljevanje proizvodnje kuhinj v Zagorju tako ne verjame več, upa pa, da bo Kosu prostore vendarle uspelo oddati, saj bi s tem v stečajno maso pritekala sredstva, ki so po njegovem še edina možnost za poplačilo delavcev. Ti so namreč v povprečju stari 47 let in še niso našli drugega dela, podjetje pa jim dolguje plačilo vseh prispevkov od lanskega junija dalje, razliko do polne plače za avgust ter celotne plače za september, oktober, november in december.

Terjatve je sicer prijavilo 320 upnikov, Kos pa mora seznam preizkušenih terjatev sodišču predložiti sredi maja. Strošek stečaja je do zdaj znašal dobrih sto tisoč evrov, v stečajni masi pa se je nabralo skoraj 155.000 evrov. Svea je sicer imela za 1,5 milijona evrov odprtih terjatev, a so do zdaj izterjali le 11.075 evrov, za 357.176 evrov je bilo pobotov in zastaranj, kar pomeni, da ostane odprtih še za dober milijon evrov terjatev, ki pa jim, kot je v otvoritvenem poročilu zapisal Kos, nekateri dolžniki oporekajo zaradi nekakovostno izvedenih del.