Na Novogoriškem imajo v iztekajoči se evropski finančni perspektivi za seboj nekaj propadlih okoljskih projektov in enega večjega, ki mu na koncu vendarle kaže dobro. Župani treh občin so z ministrom Dejanom Židanom podpisali še najpomembnejše – sofinancersko pogodbo z državo, ki bo za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče na Goriško prinesla 35 milijonov evrov evropskega in državnega denarja. Tudi za naslednjo finančno perspektivo imajo na severnem Primorskem milijonske želje glede urejanja okoljskih vprašanj. Država pa bo bržkone prednost dala vodi. »Zato ker nam te manjka, ker je umazana in ker nas ogroža,« pojasnjuje minister in dodaja, da nam bodo ta sredstva zagotovila, da bo voda še naprej ostala javna dobrina.

Milijonske želje

Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so v severnoprimorski regiji zbrali za 48 milijonov evrov želja, za kakovostno vodooskrbo dodatnih 15 milijonov evrov, za namakalne sisteme 17 milijonov, nekaj tudi za ravnanje z odpadki, pa za revitalizacijo degradiranih območji, kot je denimo nekdanji kompleks Primorja v Ajdovščini. Z evropskimi sredstvi bi radi reševali poplavno ogroženost in sanirali plazove, za gradnjo malih hidroelektrarn in vetrnih elektrarn pa je spisek v regiji »dolg« kar 61 milijonov evrov. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da je želja vsaj še enkrat toliko, kolikor je sredstev. Koliko bodo želje tudi uresničene, je najbolj odvisno od občin samih, od stopnje pripravljenosti naložbe in od tega, kam bo Evropa denar še usmerjala. Znano je namreč, da ga za urejanje odlagališč odpadkov ne bo več. Ob tem je treba vedeti, da je v državi nekaj projektov za naslednjo perspektivo že pripravljenih in zgolj čakajo na svojo priložnost. Kako bodo porazdelili preostala sredstva po posameznih projektih in regijah, je še neznanka. Minister Židan predlaga, da poslej o tem ne bi odločala zgolj vlada, temveč državni zbor, v katerem sedijo poslanci iz vse Slovenije in bodo tako prioritete posameznih regij prej uslišane.

Za Vogršček že rezerviran denar

Ena od okoljskih želja prihodnosti so tudi namakalni sistemi, s katerimi bi povečali domačo oskrbo s hrano. Država ima za namakalne sisteme v novi perspektivi predvidenega še enkrat več denarja kakor v pretekli. Obnova namakalnega sistema Vogršček, iz katerega svoje sadovnjake in njive namakajo kmetje iz spodnje Vipavske doline, je lani zastala, saj je zmanjkalo sredstev za investicijsko vzdrževanje. A prav pri Vogrščku se bo očitno premaknilo tudi brez evropskega denarja. Minister Židan je namreč ta teden podpisal pogodbo z inženirskim podjetjem, ki bo načrtovalo obnovo namakalnega sistema Vogršček, in zanjo v vodnem skladu rezerviral štiri milijone evrov sredstev. Lopate naj bi zasadili že konec tega leta. no