Na ljubljanskem Onkološkem inštitutu se pripravljajo na sanacijo vodovoda. Kot je pojasnil generalni direktor prim. Janez Remškar, se pri tem že kažejo odstopanja med načrti prvotnega vodovoda in realnim stanjem. Izvajalci sanacije (Kovinar Kočevje, op. p.) se bodo tako morali orientirati sproti. »Šele z odpiranjem vodovoda se bo videlo, kje in kako bo mogoče speljati novega. Za bolnišnico bo to žal problem.«

Včeraj so prejeli elaborat, ki vključuje zadnje spremembe projekta sanacije, svoj del načrtov pa bo bolnišnica pripravila do 15. maja. »Cilj je, da bi do kirurškega dela bolnišnice prišli 5. avgusta. Če se bodo dela zamaknila, bo to problematično. V tem primeru bodo sanacijo občutili tudi bolniki. Avgusta, v času dopustov, že tako opravljamo redni remont, zato bi bilo to najprimernejše obdobje,« ugotavlja Remškar. Spremembe projekta po njegovem niso nujno slabe; manj bo na primer vrtanja in odtokov. Nekateri strokovnjaki pravijo, da bi se lahko s tem sanacija celo pocenila. Remškar je sicer ocenil, da bi bilo zaradi tveganja aneksov in s tem podražitev bolje delati na ključ.

Zeleno luč za sanacijo neustreznega vodovoda je tik pred odhodom z ministrskega mesta dala Alenka Trop Skaza, poteza pa je skupaj s pojasnili, da se v sume korupcije ne bodo spuščali, naletela na številne kritike. Pri lani podpisani pogodbi v okvirni vrednosti 6,9 milijona evrov je bilo namreč še veliko odprtih vprašanj. Med drugim jih je zbujal znesek, ki je bistveno presegel prvotne ocene o vrednosti del (te so ciljale na 2,5 milijona evrov) pa tudi o vlogi podizvajalca Medicoengineeringa. Za tega ni bilo vnaprej jasno, kaj natančno bo pri sanaciji počel, poleg tega je bilo to podjetje podizvajalec tudi v ponudbi Tamesa, edinega konkurenta Kovinarja Kočevje na razpisu. Pogodbo so na Onkološkem inštitutu tako že pred meseci predali specializiranemu državnemu tožilstvu.

Nove stavbe Onkološkega inštituta, v katerih so imeli zaradi neustreznega vodovoda stalne težave z bakterijo legionelo, je gradil SCT, za vodovod pa so bile kot podizvajalec zadolžene Instalacije Grosuplje.