Komunala Nova Gorica je imela infrastrukturo in zemljišče na odlagališču odpadkov v Stari Gori v najemu od Mestne občine Nova Gorica. Zanj je vsako leto plačevala 0,3 milijona evrov najemnine. Včeraj je sporočila, da pogodbo o najemu delno odpoveduje, ker se šest občin, za katere je odvažala in odlagala smeti, ni zmoglo konstruktivno vključiti v reševanje finančne luknje komunale, iskanje skupne rešitve za odvoz in predelavo goriških odpadkov ter pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja. Pred prvomajskimi prazniki je dokumentacijo in ključe odlagališča na mestno občino vrnila kar prek odvetniške družbe. Na primopredajo, ki jo je sklicala komunala, namreč z mestne občine ni bilo nikogar. Do takšnega scenarija je lahko prišlo, ker občine v komunali s tretjinskim deležem nimajo večine, največji lastnik je Salonit Anhovo, tretji največji posamezni lastnik z 12-odstotnim deležem pa celo tuja fizična oseba, Nikolaus Requat z Dunaja.

Stroški so bili previsoki

Komunala se je del infrastrukture odločila vrniti, ker je bil strošek najema zanjo previsok, odlagališča pa tudi ne potrebuje več, saj mora že od lanskega poletja odpadke voziti na Ptuj. »Kljub izbiri najugodnejšega ponudnika so stroški podjetja skokovito narasli za več kot 150.000 evrov na mesec, župani občin pa niso pristali na nobenega od predstavljenih predlogov za njihovo kritje,« pojasnjuje direktor komunale Andrej Miška. Ker so morali kljub temu še vedno plačevati najemnino za odlagališče, so lani pristali v 700.000 evrov visoki izgubi. Miška pa še ob nekaterih drugih obtožbah na račun mestne občine sicer zatrjuje, da bo komunala preostale obveznosti iz koncesijske pogodbe, torej zbiranje in odvoz odpadkov, opravljala še naprej.

Župan: To je paradoksalno

Prav slednje se zdi novogoriškemu županu Mateju Arčonu paradoksalno. »Direktor komunale sporoča, da ne želi več upravljati odlagališča, v isti sapi pa trdi, da želi ostati koncesionar. Vendar koncesije v tem primeru ne more izvajati, saj je upravljanje odlagališča osnova obstoječe koncesijske pogodbe ali, povedano drugače, občankam in občanom bi komunala pobirala denar, vseh nalog pa ne bi izvajala,« se je včeraj na odločitev komunale odzval Arčon. In dodal, da je direktor komunale ob navajanju izgube zamolčal, da je imela družba v preteklih letih presežek iz naslova gospodarske javne službe zbiranja in odlaganja odpadkov, samo iz naslova preplačila okoljske dajatve naj bi po podatkih Arčona zaslužila 1,6 milijona evrov. Župan zanika tudi trditve, da se občina na pozive komunale ni odzivala.

Odlagališče odpadkov in koncesija za odvoz odpadkov na Goriškem po padcu regijskega odlagališča postajajo vroča tema, prikladna tudi za predvolilne županske tekme. Minister Dejan Židan, ki se je včeraj mudil v Novi Gorici in dokončno podpisal sofinancersko pogodbo za največji projekt urejanja odplak na Goriškem, pa je jasno povedal, da denarja za odpadke v prihodnji perspektivi v regiji ne bo. Osrednja pozornost bo namreč namenjena vodi. no