V občini Vodice, kjer so občani zaradi nevzdržnih prometnih razmer lani pisali peticije in ustanovili civilno iniciativo za ureditev razmer na Kamniški cesti, počasi izgubljajo vero, da bi se kmalu rešili gostega prometa, ki se vije skozi kraj. Župan Aco Šuštar pravi, da se na državnem nivoju pri gradnji nove obvozne ceste Želodnik–Vodice, ki bi razbremenila Kamniško cesto, pač nič ne premakne.

»Težava je v tem, da država ne najde ne sredstev ne pristojnih za njeno gradnjo,« opozarja Šuštar, ki se je o problematiki dogovarjal kar s tremi pristojnimi ministri. »Če vprašate mene, bi regijsko izjemno pomembno obvozno cesto lahko država skoraj v celoti sofinancirala z evropskim denarjem,« pravi župan. Dodaja, da sam na to nima vpliva, minister za infrastrukturo in prostor pa ne ve, kdo je pristojen za gradnjo te obvozne ceste. Kljub temu na občini ne odnehajo. »Najprej bomo razdelili parcele tako, da bomo zagotovili koridor za novo cesto, kjer je državni prostorski načrt že sprejet,« je dejal Šuštar.

Sredstev za gradnjo pa ni in ni

Župani Vodic, Komende in Kamnika so se za gradnjo obvoznice zavzeli že pred dobrimi tremi leti, ko so poslali urgentno zahtevo na prometno ministrstvo in hkrati posredovali na Direkcijo RS za ceste (DRSC) analizo prometa skozi Vodice, kjer naj bi se promet od leta 2005 povečal za skoraj 200 odstotkov. Takrat so v Vodicah našteli več kot 9000 vozil na dan, od teh okoli tisoč tovornih. Na DRSC, kjer so v Žejah leto prej zaznali le 87-odstoten porast prometa, so napovedali, da bodo na državni cesti Vodice–Moste izvajali le nujna vzdrževalna dela, in pojasnili, da je bila cesta Žeje–Vodice uvrščena v Darsov program kot »dopolnilna« povezava, ki bo skupaj z avtocestnim križem pripomogla k večji pretočnosti prometa.

Po številnih brezplodnih dopisih so z občine marca lani, ko je občanom kri že pošteno vrela, prvič poslali na ministrstvo konkretno vprašanje, kdo je uradni nosilec projekta gradnje obvozne ceste, za katero bi se lahko po navedbah Darsa takoj pridobilo gradbeno dovoljenje, če bi bila odkupljena zemljišča. Predlagali so, da gradnjo nadaljuje Dars, in sicer prednostno na odseku obvoznice Vodice. Pri tem so jih podprli tudi v Aerodromu Ljubljana, saj naj bi bila navezovalna cesta Želodnik–Vodice ključna tudi za njihov razvoj. Za nameček so projekt uspeli umestiti tudi v razvojni projekt regije. Z Darsa pa znova dobili pojasnilo, da nimajo sredstev za odkupe zemljišč.

Ker Kamniška cesta že dobesedno razpada, je sredi lanskega leta Šuštar še finančno ministrstvo prosil, naj zagotovi denar za cesto. A se spet ni zgodilo nič. Zato je 92 občanov podpisalo peticijo za gradnjo navezovalne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, ustanovili pa so tudi civilno iniciativo, ki je zagrozila z zaporo Kamniške ceste, če se skozi naselje ne prepove vsaj tranzitni tovorni promet. Zahtevo so posredovali ministrstvu za infrastrukturo in prostor, to pa je zaprosilo DRSC, da preuči možnosti preusmeritve tovornega prometa mimo Vodic. Na DRSC so, kot navajajo, na cesti že prej prepovedali tovorni promet z osno obremenitvijo nad 8 ton in napovedali poostren nadzor. Na občini so kljub temu vztrajali pri prepovedi tovornega tranzita nad 7,5 tone in predlagali obvozne poti. A so na ministrstvu za infrastrukturo in prostor na koncu odločili, da odsek ostane odprt za tovorni tranzit, vnovič pa so se zavzeli za čimprejšnjo zgraditev ceste Želodnik–Mengeš–Vodice.

Obeta se omejitev hitrosti

Iz zapisnika skupnega sestanka vpletenih sredi minulega meseca je razbrati, da trenutno ne Direkcija za ceste ne Dars nista zadolžena za dokončanje obvoznice in zanjo niti nimata sredstev. »Zato bomo znova zahtevali odgovor, kdo je pristojen za gradnjo ceste,« vztraja župan in dodaja, da so na sestanku vendarle sprejeli dva sklepa. Po prvem bo Dars do konca maja podnevi omejil hitrost tovornjakov na Kamniški cesti na 30 kilometrov na uro, do začetka šolskega leta pa naj bi Ob grabnu na Kamniški cesti uredili še nov prehod za pešce in preverili možnosti za preureditve obstoječih semaforjev s senzorji hitrosti.