Osrednji obsejemski dogodek (7. maja ) bo tudi letos Forum obrti in podjetništva, na katerem bo OZS predstavnike Vlade RS in širšo javnost seznanila z aktualnimi razmerami in letošnjimi zahtevami slovenske obrti in podjetništva, katerih cilj je ponovni zagon malega gospodarstva. Obiskovalci sejma bodo deležni številnih brezplačnih poslovnih svetovanj, sejemskih popustov, spoznali bodo obrtne poklice, inovativne izdelke slovenskih obrtnikov in okusili slovenske kulinarične specialitete.

Financiranje za mala in srednja podjetja

Drugi sejemski dan bo finančno obarvan. Odvil se bo brezplačni dogodek o predstavitvi virov financiranja za mala in srednje velika podjetja in možnosti pridobivanja ugodnih kreditov, garancij in zavarovanj za investicije. Dogodek bo namenjen malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter obrtnikom, ki iščejo vire financiranja za materialne in nematerialne investicije in obratna sredstva. Predstavniki financerjev bodo na ta dan na voljo tudi za individualna svetovanja glede financiranja podjetniških projektov. Tretji dan sejma, 9. maja, bo zaznamoval 11. Nanotehnološki dan, ki ga organizira Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS. Dogodek sodi predvsem v kontekst učinkovitega povezovanja gospodarstva in znanosti ter prenosa novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikropodjetja.

Prikaz poklicev na Ulici obrti

Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem mestu«, saj bodo obiskovalci hkrati lahko videli demonstracijo posameznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in Centra RS za poklicno izobraževanje ter spoznali strokovno podporo obrtnozborničnega sistema. Na Ulici obrti bo predstavljenih več kot deset atraktivnih poklicev. Ob prodajnih stojnicah rokodelcev se bodo predstavili tudi izdelovalci domače in umetnostne obrti, dobitniki priznanja zlata vitica. OZS to priznanje podeli vsaki dve leti posameznikom, ki s svojim izjemnim ustvarjalnim opusom prispevajo k ohranjanju ter razvijanju domače in umetnostne obrti na Slovenskem.

Tudi svetovanje o varčni rabi energije

Od srede do petka bodo potekala tudi brezplačna poslovna svetovanja svetovalcev pri OZS, in sicer s področij davkov, računovodstva, plač, delovnih dovoljenj, registracije podjetij, poslovanja v tujini, financiranja in delovnega prava. Energetski strokovnjaki pa bodo z brezplačnimi nasveti obiskovalcem pomagali zmanjšati stroške za energijo in povečati zadovoljstvo in ugodje bivanja.