Suhorobarji bodo končno lahko dobili potrditev za veščine in znanja, ki jih obvladajo. Obodarji, podnarji, rešetarji, spominkarji, zobotrebčarji, žličarji, orodjarji in posodarji bodo namreč lahko pridobili enotno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) suhorobar. Prvih dvanajst kandidatov za pridobitev kvalifikacije bo pred komisijo stopilo 7. maja, certifikate – če bodo uspešno prestali postopek preverjanja – pa naj bi dobili julija.

V občinah Ribnica, Sodražica, Kočevje, Velike Lašče, Loški Potok, Bloke in Dobrepolje od suhe robe živi okoli tisoč ljudi, še enkrat toliko pa jih zna iz lesa narediti žlice, posode, rešeta, sita, orodje, zobotrebce in spominke, a jim to ne predstavlja glavnega vira dohodkov. Da pa bi tudi država priznala znanja, veščine, spretnosti in delovne sposobnosti suhorobarjev, je območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica skupaj s petimi partnerji pred dvema letoma začela obsežen projekt, katerega rezultat je potrjena kvalifikacija. Po nizu delavnic, izdelavi baze podatkov o obstoječih izdelovalcih suhe robe in gori papirologije je suhorobar zdaj ena od skoraj tristotih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

»S tem posameznik dobi javno veljavno listino, da obvladuje določena znanja in veščine s področja suhorobarstva,« pojasnjuje Pavle Hočevar iz ribniške obrtno-podjetniške zbornice in dodaja, da praksa potrjuje, da delodajalci raje zaposlijo nekoga s certifikatom kot pa nekoga s končano srednjo poklicno šolo. »Pred leti smo naredili poskus in tri dijake, ki so obiskovali program mizar, poslali na tritedensko prakso k suhorobarjem. Izkazalo se je dvoje: dijaki so izredno hitro osvojili veščine, suhorobarji pa so izredno izkušeni in odlični učitelji. Zdaj so ti trije dijaki kandidati za pridobitev NPK,« še pojasnjuje Hočevar. A je sodelujoče pri projektu uveljavitve NPK suhorobar presenetilo, da je veliko kandidatov za pridobitev certifikata starejših oziroma takšnih, ki suho robo izdelujejo že 20, 30 let. Eden od teh je Franc Jaklič, posodar ali pintar, ki je svoje prve škafe prodajal na Ribniškem sejmu že davnega leta 1978. »Suho robo sem prodajal z očetom. On je prodajal velike stvari, jaz majhne. Sam sem v enem dnevu prodal vse, oče pa ne. Takrat mi je postalo popolnoma jasno, da se stvari menjajo, da gre spominkarstvo bolj v promet, zato sem se lotil izdelovanja manjših stvari,« pojasnjuje Jaklič in priznava, da je iz tega ustvaril posel. »Pa sem se prilagodil in razvil celo vrsto izdelkov. Saj Ribn'čan to počne že ves čas,« razkrije Franc. Pintar, ki večinoma rezlja, dolbe in oblikuje iz smrekovega lesa, sicer meni, da poimenovanje NPK ni najboljše, saj ne pove, za katero od osmih priznanih panog je kdo dobil potrdilo.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo sicer lahko dobijo starejši od 18 let ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje. Komisija, ki bo pregledala osebne zbirne mape in izdelke kandidatov ter izdajala certifikate NPK, bo imela dve možnosti: če bo priznala vse kompetence na podlagi mape in izdelka, kandidat ne bo opravljal izpita, če pa kandidat z vsemi dokumenti in izdelkom ne bo dokazal strokovne usposobljenosti, bo moral v ustrezni delavnici praktično dokazovati svoje znanje in veščine. Na ribniški območni obrtno-podjetniški zbornici pojasnjujejo, da se bodo predvidoma do poletja vpisali v register izobraževanj zavoda za zaposlovanje. Iskalci zaposlitve pa se bodo v sodelovanju z Rokodelskim centrom Ribnica in lokalnimi mojstri udeležili izobraževanja, jeseni pa se tudi potegovali za NPK.