Sredi prihodnjega meseca se utegne komisija, ki vodi postopek izbire generalnega direktorja Cankarjevega doma in se bo naslednjič sestala 15. maja, že odločiti, kdo je po njenem mnenju najprimernejši, da zasede vodstveno pozicijo tega javnega zavoda. S svojim mnenjem bodo nato seznanili ministra za kulturo dr. Uroša Grilca, katerega odločitev bo potem dokončna.

Postopek teče ustaljeno

Sicer pa na ministrstvu za kulturo zagotavljajo, da vse okrog izbire primernega kandidata za to vroče delovno mesto poteka po ustaljeni poti. Generalni direktor direktorata za ustvarjalnost Gašper Troha, sekretarka na ministrstvu Mojca Jan Zoran, vodja pravne službe ministrstva Matej Zavrl ter zunanji članici Alja Predan in Monika Kartin, ki sestavljajo petčlansko izbirno komisijo, so na svoji prvi seji odprli vloge ter naprej preverili, ali so prišle pravočasno, ali so popolne in ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo formalne razpisne pogoje. Skupaj so prejeli enajst vlog, osem kandidatov pa so nato povabili na dodatne oziroma podrobnejše razgovore. Na razpisano mesto bodo tako imenovali človeka, ki bo imel – med drugim – ustrezno izobrazbo, najmanj pet let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na področju kulture, jasno in zanimivo vizijo prihodnosti Cankarjevega doma ter vrhunsko znanje vsaj enega svetovnega jezika.

O tem, kdaj natanko bo javnost izvedela za ime novega direktorja, so na ministrstvu za kulturo še nekoliko skrivnostni. »Glede na to, da dosedanjemu generalnemu direktorju CD Mitju Rotovniku poteče mandat 14. oktobra letos, bo postopek javnega razpisa pravočasno zaključen,« pravijo za zdaj. Predvsem pa zagotavljajo, da tokratni postopek ne poteka ne prehitro ne prepočasi. Sredi februarja so odprli razpis, tako da bo sredi maja, ko se komisija sestane ponovno, postopek izbire v teku tri mesece. Ravnatelja SNG Drama Ljubljana so, denimo, izbirali dva meseca in pol, ravnatelja SNG Opera in balet Ljubljana tri mesece, pri Zgodovinskem arhivu Ljubljana so razmišljali štiri mesece in pol, pri NUK tri mesece in pol, pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa štiri mesece.

Odločitev v ministrovih rokah

Ta čas člani komisije potrebujejo, da se podrobneje seznanijo z vlogami kandidatov, pojasnjujejo na kulturnem ministrstvu, zlasti z njihovimi vizijami javnega zavoda. Temu sledijo razgovori, ki trajajo različno dolgo, približno pa po dve uri z vsakim kandidatom. Hitrost poteka postopka je pravzaprav najbolj odvisna od tega, koliko kandidatov se prijavi, in v primeru Cankarjevega doma jih je bilo skoraj ducat. Ko se komisija s kandidati pogovori, sestavijo zapisnik, v katerem so med drugim tudi povzetki razgovorov ter mnenje komisije. »Različne komisije imajo lahko pri delu različen pristop, največkrat pa člani svoja mnenja med seboj uskladijo in jih skupaj oblikujejo, kar lahko vzame kar nekaj časa, predvsem pa je potrebna še kakšna dodatna skupna seja,« pojasnjuje Mihael Čepeljnik z ministrstva. Člani komisije so tudi različno obremenjeni s svojimi drugimi zadolžitvami, zato je potek postopka odvisen tudi od teh dejavnikov.

Seveda pa komisija nima zadnje besede, saj je imenovanje generalnega direktorja CD po zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ustanovitvenemu aktu javnega zavoda CD v pristojnosti ministra za kulturo. Bodo pa pripravili oceno strokovne usposobljenosti kandidatov, kar bo v pomoč ministru pri njegovi odločitvi. Če posebnih zapletov ne bo, bi bil lahko torej novi generalni direktor CD znan že v začetku junija.