Medtem ko imajo po Sloveniji že številne manjše vasi urejene čistilne naprave, je celotno območje občin Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica še brez sistema čiščenja odpadnih vod. Med tako poseljenimi območji v Sloveniji je zadnje, ki tega okoljevarstvenega vidika še nima urejenega. Skoraj vse odplake iz Nove Gorice se denimo sedaj zgolj nekoliko mehansko prečiščene tik pred državno mejo izlivajo v potok Koren in s tokom odhajajo k sosedom v Italijo.

Po 40 letih želja in petih letih resnih priprav bodo v okviru evropsko sofinanciranega projekta s slabimi 19 kilometri kanalizacijskega omrežja centralno čistilno napravo z zmogljivostjo za priključitev dobrih 50.000 gospodinjstev in drugimi spremljevalnimi objekti to sramoto vendarle uredili. Občine iz kohezijskega sklada pričakujejo 28,5 milijona evrov, država bo k temu dodala 13,9 milijona evrov, občine same pa 7,4 milijona evrov.

Občine sicer s pristojnim ministrstvom še nimajo podpisane pogodbe o sofinanciranju, a so župani prepričani, da se ne bo zgodilo, da bi tako kot pred kratkim enajst slovenskih občin ostali brez evropskega denarja. »Urejanje tega projekta je tudi za državo strateškega pomena, k temu jo zavezujejo meddržavne pogodbe,« pravi vodja projekta Mitja Gorjan iz družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in spomni na potok Koren, ki naj bi po začetku delovanja čistilne naprave v Italijo odtekal povsem čist. Bistveno čistejša bosta odtlej tudi potok Vrtojbica in reka Vipava. Občine so že pohitele z izbiro izvajalcev in gradnjo, ta poteka že v vseh treh občinah. Največ del bo v šempetrski občini, najbolj zahtevna pa dela v Vrtojbi. Ponekod bodo omrežje gradili povsem na novo, drugod zgolj rekonstruirali obstoječo kanalizacijsko mrežo.

Podražitev po zaključku majhna

Večjih zapletov pri gradnji za zdaj ni, se pa župani in gradbinci zavedajo, da gre za zelo velik poseg, ki bo povzročal tudi nevšečnosti, zato že sedaj občane prosijo za potrpežljivost. Župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk obljublja tudi, da občani po končani naložbi ne bodo imeli stroškov s priključevanjem na omrežje, kakor se je dogajalo po nekaterih občinah. Prav tako vodja projekta Gorjan računa, da večjih podražitev na položnicah po zgrajeni naložbi ne bi smelo biti. »Ukinila se bo taksa za obremenjevanje okolja, ki sedaj znaša 55 centov na kubični meter vode, nova postavka na položnicah pa bo strošek za čiščenje odpadnih voda, predvidevamo, da se bo gibala okrog sedaj določenih 96 centov na kubični meter vode,« pojasnjuje Gorjan. Po enem izmed preračunov bi se štiričlanski družini ob povprečni porabi vode položnica tako dvignila za tri evre.

Zaradi obsežne gradnje so na gradbiščih kar štirje izvajalci hkrati, kanalizacijsko omrežje in komunalno infrastrukturo gradijo tri slovenska podjetja, najobsežnejši in tudi finančno najzahtevnejšo gradnjo čistilne naprave pa gradi francosko podjetje. Gre za najsodobnejšo, 21 milijonov vredno membransko čistilno napravo. Gorjan zagotavlja, da so njene zmogljivosti dovolj velike za naslednjih 30 let tudi v primeru, da bi se naseljenost tega območja povečala. no